Skupinová výuka hlasové výchovy 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SHL5 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. Předmět rozvíjí osobnostní a psychosomatickou vybavenost, umožňuje posluchači vybavení dovednostmi důležitými pro rozmanitou komunikaci hlasem (dech, hlas, artikulace, ortoepie, dynamika řeči, modulace, mluvní výraz).

Témata:

Doporučená nebo povinná literatura

Čunderle, Michal (ed.) . Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas. 1.vydání. Praha: AMU, 2006

Lewis, Dennis . Tao dechu: Naučte se správně dýchat . 1.vydání . přeložil Jan Brázda . Praha: Pragma, 2000

Bauer, Joachim . Proč cítím, co ty. Intuitivní komunikace a tajemství zrcadlových neuronů . přeložila Iva Michňová. 1.vydání . Praha. Grada Publishing, 2016

Válková, Libuše a Vyskočilová, Eva . Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. 1.vydání . Praha: AMU, 2007

Keleman, Stanley. Ztělesněná zkušenost . přeložil. Procesuální práce s tělem. přeložila Dita Sálová. 1. vydání. Praha: Portál, 2010

Feldenkrais, Mosché. Silné já : Návod ke spontánnosti . přeložila Gabriela Kalinová. 1.vydání. Hodkovičky: Pragma, 2014

Oswaldová, Petra. Feldenkrais, dech a hlas . 1. vydání . Praha. Brkola, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

Pro studenty 3. ročníku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů