Divadelně antropologická dílna 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DAD1 Z 3 20S česky zimní

Garant předmětu

Jana PILÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana PILÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktické zkoušení vlastních schopností a dovedností, objevovaných v divadelně antropologickém semináři na příkladech videozáznamů herecké práce souborů tzv. druhé divadelní reformy. Cílem je zkušenost s osobní i skupinovou tvořivostí a vlastní objevování toho, co ji podporuje a co jí brání; rozvoj vnímavosti, empatie a schopnosti artikulovat své impulsy do výrazu: sdělování, sdílení, porozumění.

Forma studia

Zhruba týdenní intenzívní (8 hodin denně) seznamování s různými typy pohybových, hlasových a kompexních cvičení, která rozvíjejí autorskou mohoucnost: vnitřní i vnější vnímavost k impulsům, schopnost uvědomit si možnosti souhry vlastních impulsů s impulsy skupiny, způsoby, jak bezprostřední výraz zachytit do opakovatelného tvaru, a ten dále rozvíjet a upřesňovat v improvizovaných pohybových a posléze i mluvních dialozích. Dílny se liší podle skladby skupiny, vždy však obsahují cvičení skupinová, individuální i párová a cvičení praktická i reflexivní.

Předpoklady a další požadavky

Dílny se může účastnit ten, kdo absolvoval alespoň jeden semestr divadelně antropologického semináře a je ochoten účastnit se dílny prakticky a v úplnosti (bez vynechaných hodin).

Obsah kurzu

Dílna má prakticky prověřit představy studentů o tom, co je tvořivost a jak ji poznávat, prohlubovat a formovat tak, aby byla sdělná a napomáhala integraci osobních vloh i integraci této dočasné tvůrčí skupiny.

Doporučená nebo povinná literatura

Barba, E., Savarese, N.: Slovník divadelní antropologie. Praha 2000

Pilátová, J: Hnízdo Grotowského. Praha 2009 (tam další odkazy)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní a úplné účasti v dílně a následné písemné i společné reflexe.

Poznámka

Dílna je vhodnější pro pokročilejší studenty; pro studenty 1. ročníku je možná výjimka na základě předběžné konzultace. Dílna je přístupná i pro studenty či absolventy jiných fakult, pokud se zúčastnili divadelně antropologického semináře.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů