Individuální hlasová výchova 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EIL3 Z 1 1T anglicky zimní

Garant předmětu

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavla FENDRICHOVÁ, Tereza JANDA ROGLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Lze vyžadovat základní hudebně-teoretické znalosti; středoškolské znalosti dechového, hlasového a artikulačního ústrojí; hudebnost, zájem o obor, vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy - kvalitní seberealizace - ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. K tomuto směřují všechny psychosomatické disciplíny studia KATaP.

Doporučená nebo povinná literatura

Bar, Jiří. Pravý tón a pravé pěvecké umění 1, 2. Praha: Supraphon, 1976.

Čunderle, Michal, Slavíková, Eva (ed.). Hlas, mluva, řeč. Praha: Ústav pro výzkum autorského herectví, DAMU, 2006.

Hančil, Jan. Hlas individuality. Svět a divadlo 1 (1993).

Lewis, Dennis. Tao dechu: Naučte se správně dýchat. Přeložil Jan Brázda. Praha: Pragma, 2000.

Martienssenová Lohmannová, Franziska. Vědomé zpívání. Praha: SNP, 1987.

Válková, Libuše a Jonášová, Libuše. Abeceda hlasových cvičení. Praha: Panton, 1971.

Válková, Libuše a Vyskočilová, Eva. Hlas individuality: Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: AMU, 2007.

Válková, Libuše. Hlasová výchova herců a její řešení. Svět a divadlo 1 (1993).

Válková, Libuše. K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Slavíková, Eva, Vyskočilová, Eva (ed.). Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum: sborník z konference 14. a 15.10.1999. Praha: AMU, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů