Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce (B.A.)

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
202EAB* Autorská prezentace
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-4-2T
10
202EAU* Autorské čtení
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-3-2T
Z-3-3T
Z-3-2T
Z-3-2T
16
202EDB* Dialogické jednání s vnitřním partnerem
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-4-2T
Z-3-2T
ZK-4-2T
20
Minimální počet kreditů 46
Povinné předměty
202EKD* Dialogické jednání kondiční
Z-1-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
5
202EFO* Filosofická propedeutika
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
202EHZ* Herecká propedeutika na základě dialogického jednání
Z-3-4T
ZK-3-4T
6
202EHO* Herecká tvorba
Z-4-4T
ZK-4-4T
8
202EIL* Individuální hlasová výchova
Z-1-1T
ZK-2-1T
Z-1-1T
ZK-2-1T
6
202EIR* Interpretační seminář
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202EDP Seminář k diplomové práci
Z-2-1T
2
202ESB Seminář teorie pohybu
Z-2-18SS
Z-2-18SS
Z-2-18SS
2
202ESL* Skupinová výuka hlasové výchovy
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
7
202ETV* Tělo v pohybu
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
202ENJ* To nejlepší z českého divadla
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
202EUA* Úvod do autorského herectví
Z-1-2PT
Z-1-2PT
2
202EUY Úvod do psychologie
Z-1-2T
1
202EVC* Výchova k řeči
Z-1-1T
ZK-2-1T
Z-1-1T
ZK-2-1T
6
202EVV* Výchova k vědomému pohybu
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202EZP* Zpěv
Z-2-1T
ZK-3-1T
5
Minimální počet kreditů 81
Volitelné předměty
202HATPBA5 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 127
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 53
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Autorská prezentace 1 (202EAB1) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 2 (202EAB2) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 3 (202EAB3) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 4 (202EAB4) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci (202EDP) PZ Bakalářskou prací
Autorské čtení 1 (202EAU1) PZ Historie a teorie autorského herectví (S202BHTAC)
Autorské čtení 2 (202EAU2) PZ
Autorské čtení 3 (202EAU3) PZ
Autorské čtení 4 (202EAU4) PZ
Autorské čtení 5 (202EAU5) PZ
Autorské čtení 6 (202EAU6) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 (202EDB1) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 (202EDB2) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 (202EDB3) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 (202EDB4) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 (202EDB5) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 (202EDB6) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 (202EHZ1) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 (202EHZ2) PZ
Herecká tvorba 1 (202EHO1) PZ
Herecká tvorba 2 (202EHO2) PZ
Individuální hlasová výchova 1 (202EIL1) PZ
Individuální hlasová výchova 2 (202EIL2) PZ
Individuální hlasová výchova 3 (202EIL3) PZ
Individuální hlasová výchova 4 (202EIL4) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 1 (202ESL1) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 2 (202ESL2) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 3 (202ESL3) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 4 (202ESL4) PZ
Tělo v pohybu 1 (202ETV1) PZ
Tělo v pohybu 2 (202ETV2) PZ
Tělo v pohybu 3 (202ETV3) PZ
Tělo v pohybu 4 (202ETV4) PZ
Výchova k řeči 1 (202EVC1) PZ
Výchova k řeči 2 (202EVC2) PZ
Výchova k řeči 3 (202EVC3) PZ
Výchova k řeči 4 (202EVC4) PZ
Výchova k vědomému pohybu 1 (202EVV1) PZ
Výchova k vědomému pohybu 2 (202EVV2) PZ
Výchova k vědomému pohybu 3 (202EVV3) PZ
Výchova k vědomému pohybu 4 (202EVV4) PZ
Interpretační seminář 1 (202EIR1) ZT Historie a teorie divadla (S202BHTDAC)
Interpretační seminář 2 (202EIR2) ZT
Interpretační seminář 3 (202EIR3) ZT
Interpretační seminář 4 (202EIR4) ZT
Seminář teorie pohybu (202ESB) ZT
To nejlepší z českého divadla 1 (202ENJ1) ZT
To nejlepší z českého divadla 2 (202ENJ2) ZT
Úvod do autorského herectví 1 (202EUA1) ZT
Úvod do psychologie (202EUY) PZ