Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce (B.A.)

Studijní obor: neurčen
Katedra autorské tvorby a pedagogiky
Studijní program: Authorial Acting
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
202EAB* Autorská prezentace
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-2-2T
ZK-4-2T
10
202EAU* Autorské čtení
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-3-2T
Z-3-3T
Z-3-2T
Z-3-2T
16
202EDB* Dialogické jednání s vnitřním partnerem
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-4-2T
Z-3-2T
ZK-4-2T
20
Minimální počet kreditů 46
Povinné předměty
202DJM1 Dialogické jednání a meditace 1 2
202EKD* Dialogické jednání kondiční
Z-1-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
5
202EFO* Filosofická propedeutika
Z-1-2T
ZK-2-2T
3
202EHZ* Herecká propedeutika na základě dialogického jednání
Z-3-4T
ZK-3-4T
6
202EHA* Herecká tvorba v autorském tvaru
Z-4-5T
ZK-4-5T
8
202EIL* Individuální hlasová výchova
Z-1-1T
ZK-2-1T
Z-1-1T
ZK-2-1T
6
202EIR* Interpretační seminář
Z-2-3T
ZK-2-3T
Z-2-3T
ZK-2-3T
8
202EDP Seminář k diplomové práci
Z-2-1T
2
202ESB Seminář teorie pohybu
Z-2-18S
Z-2-18S
Z-2-18S
2
202ESL* Skupinová výuka hlasové výchovy
Z-1-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
7
202ETV* Tělo v pohybu
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
202ENJ* To nejlepší z českého divadla
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
202EUA* Úvod do autorského herectví
Z-1-2T
Z-1-2T
2
202EUY Úvod do psychologie
Z-1-2T
1
202EVC* Výchova k řeči
Z-1-1T
ZK-2-1T
Z-1-1T
ZK-2-1T
6
202EVV* Výchova k vědomému pohybu
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem
Z-1-24S
1
202EZP* Zpěv
Z-2-1T
ZK-3-1T
5
Minimální počet kreditů 84
Volitelné předměty
202HATPBA5 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 130
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 50
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů