Tělo v pohybu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ETV3 Z 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl vymezuje již podtitul předmětu: Tělo jako partner, tedy tělo jako nositel emocí, pocitů a životních zkušeností a jejich využití k autentické pohybové výpovědi. Vědomá práce s prostorem, kompozicí, časem, rytmem, strukturou a partnery v prostoru.

Forma studia

Kontaktní výuka, skupinová i individuální práce. Reflexe v hodině, práce s doporučenou literaturou a materiály.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura v českém jazyce (literatura v angličtině viz níže):

Literatura v angličtině:

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická účast na seminářích a dílnách, průběžné písemné reflexe, na konci semestru vypracování psané reflexe s použitím doporučené literatury.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů