Skupinová výuka hlasové výchovy 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ESL3 Z 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Tereza JANDA ROGLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza JANDA ROGLOVÁ, Martina KAFKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-Vytvořit podnět k obecnému uznání významu psychologického základu funkčně optimálního hlasového výcviku jedince,

-vypracovat základy hlasové a tudíž i psychosomatické kondice jedince; k tomu je zapotřebí navodit hlasovým výcvikem systém psychosomaticky odpovídajících, pro každý organismus harmonicky sladěných funkcí (ve smyslu harmonické souhry zdravého, životadárného, psychického, somatického a hlasového projevu),

-prostředníkem je především vědomé ovládání dechu, které obnovuje harmonickou rovnováhu mezi tělem, myslí a emocemi,

-pochopit mechanismus přirozeného (smíšeného) dýchání a jeho vztah k myšlení, svalům a emocím, tj. navodit princip sebeuvědomování a pokoušet se tak o integraci racionálního, smyslového a citového vědomí,

Forma studia

-Sólová a skupinová hlasová výuka, seminář, analýza písemných reflexí posluchačů, analýza ukázek, zaznamenaných na médiích,

-výcvik hlasových dovedností, zaměřených přednostně na rozvíjení prostorových a hmatových představ - např. tělový hmat - v technických hlasových cvičeních; jde tedy o vědomou práci s hlasem a nikoli o hlasovou nápodobu pedagoga; za pomoci sluchové analýzy je tak možné vyhmatat souhry propojených napětí somatických i psychosomatických,

-hodnocení dosažené úrovně dovedností lze provést ve výuce a na klauzurách.

Předpoklady a další požadavky

Lze vyžadovat základní hudebně-teoretické znalosti; středoškolské znalosti dechového, hlasového a artikulačního ústrojí; hudebnost, zájem o obor, vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Hlasová výchova je chápána jako jeden z komponentů autorské výchovy „kvalitní seberealizace“ ve smyslu směřování k sebepoznání a vlastní mohoucnosti. V tomto nasměrování je též nazývána výchovou hlasem. K tomuto směřují všechny psychosomatické disciplíny studia KATaP.

Doporučená nebo povinná literatura

Bar, J.: Pravý tón a pravé pěvecké umění 1, 2. Praha, Supraphon 1976

Čunderle, M. (ed.): Hlas, mluva, řeč, Řeč, mluva, hlas. Praha, AMU 2006.

Hančil, J.: Hlas individuality. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Lewis, D.: Tao dechu. Praha, Pragma 2000.

Martienssenová - Lohmanová F.: Vědomé zpívání. Praha, SNP 1987.

Válková - Jonášová, L.: Abeceda hlasových cvičení. Praha, Panton 1971

Válková, L.: Hlasová výchova herců a její řešení. In. Svět a divadlo 1993, č. 1.

Válková, L.: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu. In Psychosomatický základ veřejného vystupování, jeho studium a výzkum, Praha, AMU 1999.

Válková, L. / Vyskočilová, E.: Hlas individuality - Psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha, AMU 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Pracovní aktivity ve cvičeních a seminářích; vypracování dvou reflexí na klauzurách obou semestrů; teoretického pohovoru o základech pěvecké techniky a jejím významu pro rozvoj osobnosti.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
JANDA ROGLOVÁ T.
KAFKOVÁ M.

13:30–15:00
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 13:30–15:00 Tereza JANDA ROGLOVÁ
Martina KAFKOVÁ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů