Volitelné předměty oborové

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
202EAB5 Autorská prezentace 5 anglicky ZK 3 2T letní Zapsat
202EAD1 Divadelně antropologická dílna 1 anglicky, česky Z 2 20S letní Zapsat
202DAS1 Divadelně antropologický seminář 1 anglicky, česky Po
10:00–12:00
Učebna
ZK 3 3T zimní Předmět není vypsán
202DAS2 Divadelně antropologický seminář 2 anglicky, česky ZK 3 3T letní Zapsat
202FME1 Feldenkraisova metoda 1 anglicky, česky Čt
12:00–13:30
Učebna
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
202FME2 Feldenkraisova metoda 2 anglicky, česky Z 2 2T letní Zapsat
202EFP3 Filosofická propedeutika 3 anglicky St
16:30–19:00
Učebna
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
202EFP4 Filosofická propedeutika 4 anglicky ZK 2 2T letní Zapsat
202EHO3 Herecká tvorba 3 anglicky Z 3 4T zimní Předmět není vypsán
202EHO4 Herecká tvorba 4 anglicky ZK 3 4T letní Zapsat
202EIZ1 Improvizace 1 anglicky
11:30–13:00
Učebna
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
202EIZ2 Improvizace 2 anglicky Z 2 2T letní Zapsat
202PVK1 Pohybový trénink kondiční 1 anglicky, česky Z 2 2T letní Zapsat
202ESL5 Skupinová výuka hlasové výchovy 5 anglicky St
10:30–12:00
Učebna
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
202ESL6 Skupinová výuka hlasové výchovy 6 anglicky Z 2 2T letní Zapsat
202ENJ3 To nejlepší z českého divadla 3 anglicky Čt
11:00–14:00
Učebna
Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
202ENJ4 To nejlepší z českého divadla 4 anglicky ZK 2 2T letní Zapsat
202VVP5 Výchova k vědomému pohybu 5 anglicky, česky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
202VVP6 Výchova k vědomému pohybu 6 anglicky, česky ZK 2 2T letní Zapsat
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem anglicky, česky Z 1 24CS zimní i letní Zapsat
202ZHP1 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 1 česky viz detail Z 2 24CS zimní i letní Zapsat
202ZHP2 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 2 česky viz detail Z 2 24CS zimní i letní Předmět není vypsán
202ZHP3 Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 3
 
česky Z 2 24CS zimní i letní Předmět není vypsán
202EUA2 Úvod do autorského herectví 2
 
anglicky, česky Z 1 2PT letní Předmět není vypsán
202EUH3 Úvod do autorského herectví 3 anglicky Z 1 2PT zimní Předmět není vypsán
702SCA21 Čeština pro cizince - mírně pokročilí česky Út
10:45–12:15
Učebna CJP 219
Z 1 2ST zimní Předmět není vypsán
702SCA22 Čeština pro cizince - mírně pokročilí česky ZK 2 2ST letní Zapsat
702SCA11 Čeština pro cizince - úplný začátečník česky viz detail Z 1 2ST zimní Zapsat
702SCA12 Čeština pro cizince - úplný začátečník česky ZK 2 2ST letní Zapsat
202CCJ1 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 1 anglicky Čt
16:00–18:00
Učebna
Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
202CCJ2 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 2
 
anglicky Z 2 2T letní Předmět není vypsán
202CCJ3 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 3 anglicky Čt
16:00–18:00
Učebna
Z 1 2T zimní Předmět není vypsán
202CCJ4 Čeština pro cizince jako jazyk tvorby 4
 
anglicky Z 2 2T letní Předmět není vypsán