Feldenkraisova metoda 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202FME2 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan SKOVAJSA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Praktické osvojení si principu Feldenkraisovy metody jako psychosomatické disciplíny formou aktivního skupinového cvičení.
  2. Uvědomění si nedirektivního přístupu metody a možností jeho vědomého přenesení do osobnostního rozvoje.

Forma studia

Praktická skupinová cvičení (ATM), diskuse, reflexe - slovní i písemná.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Základním předpokladem Feldenkraisovy metody je potenciál transformace nefunkčních vzorců na úrovni těla a psychiky procesem učení se z vlastní tělové zkušenosti a historie. Schopnost učit se tímto způsobem má každý člověk bez ohledu na aktuální psychosomatickou kondici, věk, schopnosti a dovednosti. Prostřednictvím nemechanicky opakovaného pohybu na bázi běžné motorické dovednosti je každý z nás v individuálním čase schopen přes prožitek a uvědomování si pohybu analyzovat jeho funkční varianty.

  1. Zvyšování kvality vnitřního tělového hmatu.
  2. Prožitkové a následně vědomé uchopení přímého propojení těla a psychiky.
  3. Integrace nových funkčních vzorců na úrovni těla i psychiky a jejich následná automatizace.
  4. Pochopení a praktické využívání možností autokorekce v pohybu a přeneseně v různých oblastech našeho života.

Doporučená nebo povinná literatura

FELDENKRAIS, Moshé. Feldenkraisova metoda:Pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma, 1996.

MASTERS, Robert, HOUSTON, Jean. Naslouchejte svému tělu. Praha: Pragma 1994.

PLICHTA, Jaroslav. Dramatika lidské existence (závislosti a souvislosti). Praha: KATaP DAMU 2002.

RYWERANT, Yochanan. Feldenkraisova metoda- systém funkční integrace. Praha: Pragma 2008.

SHAFARMAN, Steven. Vědomí léčí: Feldenkraisova metoda dynamického zdraví. Praha: Pragma 1997.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

80% docházky,

aktivity během praktických skupinových cvičení (ATM),

schopnosti slovní a písemné reflexe.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

aktivní účast na praktických cvičeních a 2 psané reflexe.

Webová stránka předmětu

www.feldenkraisovametoda.cz

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů