Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce (M.A.)

Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
202EAS* Autorská prezentace
ZK-4-2T
ZK-4-2T
8
202EAC* Autorské čtení
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
12
202EDN* Dialogické jednání a jeho pedagogika
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202EHD* Herecká propedeutika na základě dialogického jednání
Z-2-4T
ZK-3-4T
5
202ETT* Herecká tvorba
Z-2-4T
ZK-3-4T
5
Minimální počet kreditů 38
Povinné předměty
202EDI* Dialogické jednání kondiční
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
6
202EFP2 Filosofická propedeutika 2
ZK-2-2T
2
202EIK* Individuální hlasová výchova před skupinou
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202EIV* Individuální hlasová výchova
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-2-1T
ZK-2-1T
8
202EII* Interpretační seminář
Z-2-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
8
202EDS Seminář k diplomové práci
Z-1-2T
1
202ESN Seminář teorie pohybu
Z-2-18SS
Z-2-18SS
2
202ETP* Tělo v pohybu
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
202ENE* To nejlepší z českého divadla
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
202EUH Úvod do autorského herectví
Z-2-2PT
2
202EUP Úvod do psychologie
ZK-2-2T
2
202ERE* Výchova k řeči
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-2-1T
ZK-2-1T
8
202EVO* Výchova k vědomému pohybu
Z-2-2T
ZK-3-2T
5
202EZE* Zpěv
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
Minimální počet kreditů 68
Volitelné předměty
202HATPNE2 Volitelné předměty oborové V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
9
Minimální počet kreditů 9
Počet předepsaných kreditů celkem 115
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 5
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Autorská prezentace 2 (202EAS2) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 1 (202EAS1) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci (202EDS) PZ Diplomovou prací
Autorské čtení 1 (202EAC1) PZ Psychosomatické disciplíny (S202NPDE)
Autorské čtení 2 (202EAC2) PZ
Autorské čtení 3 (202EAC3) PZ
Autorské čtení 4 (202EAC4) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 (202EDN1) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 (202EDN2) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 (202EDN3) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 (202EDN4) PZ
Filosofická propedeutika 2 (202EFP2) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 (202EHD1) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 (202EHD2) PZ
Herecká tvorba 1 (202ETT1) PZ
Herecká tvorba 2 (202ETT2) PZ
Individuální hlasová výchova 1 (202EIV1) PZ
Individuální hlasová výchova 2 (202EIV2) PZ
Individuální hlasová výchova 3 (202EIV3) PZ
Individuální hlasová výchova 4 (202EIV4) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 1 (202EIK1) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 2 (202EIK2) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 3 (202EIK3) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 4 (202EIK4) PZ
Tělo v pohybu 1 (202ETP1) PZ
Tělo v pohybu 2 (202ETP2) PZ
Tělo v pohybu 3 (202ETP3) PZ
Tělo v pohybu 4 (202ETP4) PZ
Úvod do psychologie (202EUP) PZ
Výchova k řeči 1 (202ERE1) PZ
Výchova k řeči 2 (202ERE2) PZ
Výchova k řeči 3 (202ERE3) PZ
Výchova k řeči 4 (202ERE4) PZ
Výchova k vědomému pohybu 1 (202EVO1) PZ
Výchova k vědomému pohybu 2 (202EVO2) PZ
Interpretační seminář 1 (202EII1) ZT Autorské divadlo (S202NADE)
Interpretační seminář 2 (202EII2) ZT
Interpretační seminář 3 (202EII3) ZT
Seminář teorie pohybu (202ESN) PZ
To nejlepší z českého divadla 1 (202ENE1) ZT
To nejlepší z českého divadla 2 (202ENE2) ZT
Úvod do autorského herectví (202EUH) ZT