Seminář k diplomové práci

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EDS Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta MACHKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Připravit studenta k napsání diplomové práce, ať už bakalářské či magisterské, zejména pokud jde o hledání tématu, užití příslušné metodologie a obsahové i formální náležitosti.

Forma studia

Pravidelný seminář založený zejména na prezentaci a reflexi témat budoucích diplomových prací.

Předpoklady a další požadavky

Jediným předpokladem, kromě absolvování cesty studiem až sem, je schopnost hledat a formulovat téma závěrečné práce.

Obsah kurzu

Zpravidla tři kolečka, během nichž frekventanti představují nejprve tipy témat svých budoucích DP, poté již vybrané téma a nakonec v ideálním případě dojde na čtení vznikajícího textu.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální dle příslušného tématu DP.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a prezence (75%), ve výjimečných a odůvodněných případech na základě zvláštní seminární práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů