Autorské čtení 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EAC2 ZK 3 2T anglicky letní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Markéta ŠTAUBEROVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přijetí odpovědnosti za autorský text včetně schopnosti jej osobně přečíst ostatním a vzít jejich reakce v úvahu při další práci. Teprve z toho, jak nám druzí rozumějí, dozvídáme se, co jsme vlastně řekli.

Forma studia

Seminář, při němž studenti čtou (nepřednášejí, nehrají) své texty a vzápětí jsou sami vystaveni reakcím posluchačů. Nemají přitom už možnost dále svůj text vysvětlovat; ve hře je jen to, co skutečně napsali. Rozpravu řídí pedagog, sám k ní však přispívá až jako poslední, pokud se mu zdá, že něco podstatného zůstalo nevysloveno.

Předpoklady a další požadavky

Při jednom semináři se obvykle dostane na tři texty (tři studenty). Je ovšem lépe, když studenti objevují svá témata a rozvíjejí svůj písemný projev bez ohledu na to, kdy na ně přijde řada. To předpokládá zásobu autorských pokusů vznikajících nezávisle na studijním předmětu.

Texts are original. Discussions often mention other writers whose work might interest the students because of some similar features which they may wish to attempt. Study material is additional individual readings.

Vyskočil, Ivan and company: (Inter)acting with the inner partner. (Edited by Michal Čunderle and Alex Komlosi), Czech translated by Alexander Komlosi. Praha: Brkola 2011.

Ivan Vyskočil. Ivan Vyskočil’s Introduction to the book Mama isn't Home on the discipline of Authorial Reading [online]. Institute for Research into and Study of Authorial Acting. 6. 1. 2021. [cit. ]. URL = <https://www.autorskeherectvi.cz/post/ivan-vyskočil-s-introduction-to-the-book-mother-isn-t-home?lang=en>.

Ivan Vyskočil. On the Study of Acting: Inaugural professorial lecture upon receiving a professorship in acting [online]. Institute for Research into and Study of Authorial Acting. 6. 1. 2021 [cit. ]. URL = <https://www.autorskeherectvi.cz/post/on-the-study-of-acting-inaugural-professorial-lecture-upon-receiving-a-professorship-in-acting?lang=en>.

Obsah kurzu

Veřejné (v rámci semináře, který je přístupný i hostům) čtení autorských textů a následné ohlasy posluchačů.

Doporučená nebo povinná literatura

Texts are original. Discussions often mention other writers whose work might interest the students because of some similar features which they may wish to attempt. Study material is additional individual readings.

Vyskočil, Ivan and company: (Inter)acting with the inner partner. (Edited by Michal Čunderle and Alex Komlosi), translated by Alexander Komlosi. Praha: Brkola 2011.

Ivan Vyskočil. Ivan Vyskočil’s Introduction to the book Mama isn't Home on the discipline of Authorial Reading [online]. Institute for Research into and Study of Authorial Acting. 6. 1. 2021. [cit. ]. URL = https://www.autorskeherectvi.cz/post/ivan-vyskočil-s-introduction-to-the-book-mother-isn-t-home?lang=en

Ivan Vyskočil. On the Study of Acting: Inaugural professorial lecture upon receiving a professorship in acting [online]. Institute for Research into and Study of Authorial Acting. 6. 1. 2021 [cit. ]. URL = https://www.autorskeherectvi.cz/post/on-the-study-of-acting-inaugural-professorial-lecture-upon-receiving-a-professorship-in-acting?lang=en

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnoceno je osobité vidění, schopnost přesné formulace, smysl pro vnitřní řád a tvar textu, autentičnost při psaní i čtení. A zároveň umění naslouchat textům druhých i připomínkám k textu vlastnímu.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů