Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EHD2 ZK 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ČECHOVÁ, Kateřina DAŇKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem základního dvousemestrálního kursu je

  1. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  2. Uvědomit jej o procesu zkoušení a prezentace autorské tvorby tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své látce pracovat v souhře s ostatními.

Forma studia

Kontaktní výuka formou tvůrčího semináře - tvůrčí dílny, která kombinuje dramaturgickou a hereckou práci. Součástí je též řízený dialog, samostatná četba, analýzy textů atd.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: obecná znalost principů autorské tvorby a zkušenost z dialogického jednání, přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu, kreativní předpoklady.

Korekvizity: kreativní předpoklady, studium dialogického jednání, studium řečového jednání respektive přednesu, studium jevištního pohybu.

Obsah kurzu

Předmět „Autorské herectví“ vychází ze zkušeností s Dialogickým jednáním s vnitřním partnerem a je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní / autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty k jejich pozdějšímu samostatnému rozvíjení. Neklade si za cíl připravit studenty k profesionální herecké práci.

Postupy:

  1. Dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Chekhov, M. On the Technique of Acting. New York: Harper, 1991.

Stanislavski, K. An Actors’ Work: a student's diary. Translated by Jean Benedetti. London: Routledge, 2008. 

Donnellann, D. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Brook P. The Empty Space. New York: Avon Books, 1969.

Barba E. a Savarese N. A Dictionary of Theater Anthropology: the secret art of the performer. New York London: Routledge, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % z umělecké kvality výkonu na klasurním představení.

Webová stránka předmětu

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pro-studenty/studijni-materialy/40/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pro-studenty/studijni-materialy/39/

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů