Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EHD1 zápočet 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina DAŇKOVÁ

Obsah

Předmět „Autorské herectví“ vychází ze zkušeností s Dialogickým jednáním s vnitřním partnerem a je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní / autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty na jejich pozdější samostatné rozvíjení. Neklade si za cíl připravit studenty k profesionální herecké práci.

Postupy:

  1. Dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.

Výsledky učení

Cílem základního dvousemestrálního kursu je

  1. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  2. Uvědomit jej o procesu zkoušení a prezentace autorské tvorby tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své látce pracovat v souhře s ostatními.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: obecná znalost principů autorské tvorby a zkušenost z dialogického jednání, přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu, kreativní předpoklady.

Korekvizity: kreativní předpoklady, studium dialogického jednání, studium řečového jednání respektive přednesu, studium jevištního pohybu.

Literatura

Chekhov, M. On the Technique of Acting. New York: Harper, 1991.

Stanislavski, K. An Actors’ Work: a student's diary. Translated by Jean Benedetti. London: Routledge, 2008. 

Donnellann, D. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Brook P. The Empty Space. New York: Avon Books, 1969.

Barba E. a Savarese N. A Dictionary of Theater Anthropology: the secret art of the performer. New York London: Routledge, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % z umělecké kvality výkonu na klasurním představení.

Webová stránka předmětu

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pro-studenty/studijni-materialy/40/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pro-studenty/studijni-materialy/39/

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů