Zjednodušený studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce (M.A.)

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Studijní program: Authorial Acting

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAC1 Autorské čtení 1 Z 3
202EDN1 Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 Z 2
202EFP1 Filosofická propedeutika 1 Z 2
202EHD1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 Z 2
202EIV1 Individuální hlasová výchova 1 Z 2
202EIK1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1 Z 2
202EIS1 Interpretační seminář 1 Z 2
202ETP1 Tělo v pohybu 1 Z 2
202ENE1 To nejlepší z českého divadla 1 ZK 2
202EUH1 Úvod do autorského herectví 1 Z 1
202ERE1 Výchova k řeči 1 Z 2
202EVD1 Výchova k vědomému pohybu 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAS1 Autorská prezentace 1 ZK 4
202EAC2 Autorské čtení 2 ZK 3
202EDN2 Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 ZK 2
202EDI1 Dialogické jednání kondiční 1 Z 2
202EFP2 Filosofická propedeutika 2 ZK 2
202EHD2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 ZK 3
202EIV2 Individuální hlasová výchova 2 ZK 2
202EIK2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2 ZK 2
202EIS2 Interpretační seminář 2 ZK 2
202ETP2 Tělo v pohybu 2 Z 2
202ENE2 To nejlepší z českého divadla 2 ZK 2
202EUP Úvod do psychologie ZK 2
202ERE2 Výchova k řeči 2 ZK 2
202EVD2 Výchova k vědomému pohybu 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 32
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
202EST Seminář teorie pohybu Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAS2 Autorská prezentace 2 ZK 4
202EAC3 Autorské čtení 3 Z 3
202EDN3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 Z 2
202EDI2 Dialogické jednání kondiční 2 Z 2
202ETT1 Herecká tvorba 1 Z 2
202EIV3 Individuální hlasová výchova 3 Z 2
202EIK3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 Z 2
202EIS3 Interpretační seminář 3 Z 2
202EDS Seminář k diplomové práci Z 1
202ETP3 Tělo v pohybu 3 Z 2
202ERE3 Výchova k řeči 3 Z 2
202EVD3 Výchova k vědomému pohybu 3 Z 2
202EZE1 Zpěv 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAC4 Autorské čtení 4 ZK 3
202EDN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 ZK 2
202EDI3 Dialogické jednání kondiční 3 Z 2
202ETT2 Herecká tvorba 2 ZK 3
202EIV4 Individuální hlasová výchova 4 ZK 2
202EIK4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 ZK 2
202EIS4 Interpretační seminář 4 ZK 2
202ETP4 Tělo v pohybu 4 Z 2
202ERE4 Výchova k řeči 4 ZK 2
202EVD4 Výchova k vědomému pohybu 4 ZK 2
202EZE2 Zpěv 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 24
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
202EST Seminář teorie pohybu Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty oborové
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60