Herecká tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ETT2 zkouška 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan HANČIL, Jan VEČEŘA

Obsah

Předmět „Herectví na základě dialogického jednání“ je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní / autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty na jejich pozdější samostatné rozvíjení.

Rozvíjené schopnosti:

Postup:

  1. dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.

Výsledky učení

Cílem Základního dvousemestrálního kursu je:

  1. Rozvinout citlivost studenta k tělovému impulsu, rozvinout jeho improvizační, charakterizační a prezentační schopnost.
  2. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  3. Uvědomit jej o procesu zkoušení role tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své roli pracovat v souhře s ostatními.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: obecná znalost principů autorské tvorby a zkušenost z dialogického jednání, přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu, kreativní předpoklady.

Korekvizity: kreativní předpoklady, studium dialogického jednání, studium řečového jednání respektive přednesu, studium jevištního pohybu.

Literatura

Alfreds, Mike. Different Every Night: Freeing the Actor. London: Nick Hern Books, 2007.

Barba, Eugenio, and Savarese, Nicola. A Dictionary of Theatre Anthropology. London and New York: Routledge, 2005.

Barnett, David. Brecht in Practice: Theatre, Theory and Performance. London: Bloomsbury, 2015.

Silberman, M., Giles, S., Kuhn, T. eds. Brecht on Theatre. London: Bloomsbury, 2014.

Brook, Peter. Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate. New York: Scribner Macmillan, 1995.

Brook, Peter. There are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre. London: Bloomsbury, 2015.

Chekhov, Michael. To the Actor: On the Technique of Acting. London: Martino Fine Book, 2014.

Donnellan, Declan. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Johnstone, Keith. Impro: Improvisation and the theatre. London: Routledge, 1987.

Meisner, Sanford, Longwell, Dennis, et al. Sanford Meisner on Acting. New York: Vintage, 1987.

Merlin, Bella. The Complete Stanislavsky Toolkit. London: Nick Hern Books, 2014.

Stanislavsky, Constantin. An Actor Prepares. New York: Routledge, 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Poznámka

Pro studenty 3. ročníku.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R313
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
HANČIL J.
15:00–18:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:00–18:00 Jan HANČIL Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů