Autorská prezentace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EAS1 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Přemysl RUT

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana MALANÍKOVÁ, Michaela RAISOVÁ, Přemysl RUT

Obsah

Příprava scénáře, zkoušky, konzultace a představení.

Výsledky učení

Integrace dovedností a zkušeností nabytých během studia v jednotlivých předmětech do sdělného, přesvědčivého jevištního tvaru.

Předpoklady a další požadavky

Pro přípravu autorských prezentací si student může mezi pedagogy katedry vybrat konzultanta, který však v žádném případě nemá vznikající představení režírovat ani pro ně psát scénář.

Literatura

The original presentation is independent which excludes the use of literature, citations and texts by others for the topic.

Brook, Peter: The Empty Space. New York: Simon and Schuster, 1996.

Donnellan, Declan: The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Eichenbaum, Boris and Beth, Paul and Nesbitt, Muriel: The Structure of Gogol's „The Overcoat“, The Russian Review, Vol. 22, No. 4 (Oct., 1963), pp. 377–399.

Esslin, Martin: The Theatre of the Absurd. New York: Anchor Books, 1969.

Frisch, Max: Sketchbook, 1946–1949. New York; London: Harcourt Brace Jovanovich, 1977.

Jung, Carl Gustav: Psychological Types. Great Britain: Tylor and Francis Ltd., 2016.

Vyskočil, Ivan and company: (Inter)acting with the inner partner. (Edited by Michal Čunderle and Alex Komlosi), translated by Alexander Komlosi. Praha: Brkola, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je originalita nápadu (námětu), dramaturgická práce na něm, pohybový, hlasový i řečový projev, komunikativnost divadelních prostředků, osobitost autorského výrazu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů