Úvod do psychologie

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EUP ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seminář seznamuje studenta se základními pojmy psychologie osobnosti (dynamickým pojetím teorií osobnosti), které jsou mj. vztaženy i k jeho hledání, sebeobjevování v rámci praktické studijní disciplíny „Dialogické jednání s vnitřním partnerem“.

Forma studia

Skupinový seminář vede pedagog, který seznamuje studenty s vybranými tématy formou výkladu, řízené diskuse, dialogu, praktických cvičení i samostatné aktivní účasti studentů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Studenti se v rámci semináře seznámí se základními teoriemi psychologie osobnosti formou výkladu i praktického zkoušení. Pozornost je věnována i dalším tématům (např. otázce psychosomatického přístupu) souvisejícím s jejich osobní zkušenosti v rámci studia jednotlivých disciplin, především dialogického jednání s vnitřním partnerem. Seznámení se s pojmy psychologie osobnosti napomáhá teoretické reflexi studia i hlubšímu vhledu do osobních zkušeností.

Doporučená nebo povinná literatura

Artaud, Antonin: The Theater and It’s Double. New York: Grove Press 1997.

Berne, Eric: Game People Play. London: Penguin Books Ltd. 2016.

Brook, Peter: The Empty Space. New York: Simon and Schuster 1996.

Caillois, Roger: Man, Play and Games. Illionis: University of Illionis Press 2001.

Fink, Eugen: Oasis of Happiness. Purlieujournal.com, Spring 2012. Volume 1, Issue 4, pp. 20–42/112.

Frankl, Viktor Emil: Man’s Search for Meaning. Boston: Beacon Press 1992.

Freud, Sigmund: Freud Complete Works. Ivan Smith 2000, 2007, 20010.

Freud, Sigmund: The Interpretation of Dreams. www.Abika.com.

Goffman, Erwing: The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburg: University of Edinburg 1956.

Huizinga, Johan: Homo ludens. Great Britain: Redwood Burn Ltd. 1980.

Johnson, David: The Theory and Technique of Transformation in Drama therapy, Arts in Psychotherapy vol. 18, 1991.

Jung, Carl Gustav: Psychological Types. Great Britain: Tylor and Francis Ltd. 2016. www.Abika.com.

Jung, Carl Gustav: Man and his Symbols. Great Britain: Turtleback Books 1968.

Moreno, Jakob Levy: Psychodrama. New York: Beacon House 1964.

Psychodrama since Moreno. Ed. Holmes, Karp, Watson. Great Britain: Tylor and Francis Ltd. 1994.

Perls, F. S.: Gestalt Therapy Verbatim. Great Britain, Bertrams 1992.

Rogers, Carl Roger: On Becoming a Person. USA: Constable and Robinson 2004.

Rogers, Carl Roger: Way of Being. USA: Cengage Learning, Inc 1995.

Sacks, Oliver: Musicophilia. New York x Toronto: Alfred A. Kropf 2007.

Sacks, Oliver: The Man Who Mistook his Wife for a Hat. Great Britain: PanMcmillan 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě účasti na semináři (70 %) a vypracování semestrální práce na doporučené či zvolené téma (30 %). Zakončeno kolokviem.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů