Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ZHP3 zápočet 2 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah předmětu v tomto případě neurčuje katedra autorské tvorby, ta jen zprostředkuje setkání s hostem a garantuje kvalitu nabídky.

Výsledky učení

Cíle studia a sylabus jsou závislé na záměru hostujícího pedagoga. Mohou být velmi rozmanité, jedná se vlastně o volný prostor ponechaný pedagogům, kteří se věnují podobným oborům jako katedra autorské tvorby a s nimiž by setkání mohlo být inspirující.

Předpoklady a další požadavky

Podle dispozic hostujícího pedagoga.

Literatura

Podle dispozic hostujícího pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Volitelná dílna se zápočtem.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů