Zájmová dílna s hostujícím pedagogem

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ZDP zápočet 1 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Hana MALANÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana MALANÍKOVÁ, Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíle studia a sylabus jsou závislé na zaměření hostujícího pedagoga.

Mohou být velmi rozmanité, jedná se vlastně o volný prostor ponechaný pedagogům, kteří se věnují podobným oborům jako katedra autorské tvorby a s nimiž by setkání mohlo být inspirující.

Forma studia

Buď dílna, kterou hostující pedagog uspořádá na pozvání katedry na její půdě, nebo naopak účast studentů katedry na spřízněném projektu realizovaném jinde.

Předpoklady a další požadavky

Podle dispozic hostujícího pedagoga.

Obsah kurzu

Obsah předmětu v tomto případě neurčuje katedra autorské tvorby, ta jen zprostředkuje setkání s hostem a garantuje kvalitu nabídky.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle dispozic hostujícího pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Volitelná dílna se zápočtem.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů