Autorská prezentace 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EAB5 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana MALANÍKOVÁ, Michaela RAISOVÁ, Přemysl RUT

Obsah

Příprava scénáře, zkoušky, konzultace a představení.

Výsledky učení

Integrace dovedností a zkušeností nabytých během studia v jednotlivých předmětech do sdělného, přesvědčivého jevištního tvaru.

Předpoklady a další požadavky

Pro přípravu autorských prezentací si student může mezi pedagogy katedry vybrat konzultanta, který však v žádném případě nemá vznikající představení režírovat ani pro ně psát scénář.

Literatura

Autorská prezentace je samostatná, což nevylučuje využití literatury k tématu, citace a práci s texty jiných autorů.

Brook, Peter: The Empty Space. New York: Simon and Schuster, 1996.

Donnellan, Declan: The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Eichenbaum, Boris and Beth, Paul and Nesbitt, Muriel: The Structure of Gogol's „The Overcoat“, The Russian Review, Vol. 22, No. 4 (Oct., 1963), pp. 377–399.

Esslin, Martin: The Theatre of the Absurd. New York: Anchor Books, 1969.

Frisch, Max: Sketchbook, 1946–1949. New York; London: Harcourt Brace Jovanovich, 1977.

Jung, Carl Gustav: Psychological Types. Great Britain: Tylor and Francis Ltd., 2016.

Vyskočil, Ivan and company: (Inter)acting with the inner partner. (Edited by Michal Čunderle and Alex Komlosi), Czech translated by Alexander Komlosi. Praha: Brkola, 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je originalita nápadu (námětu), dramaturgická práce na něm, pohybový, hlasový i řečový projev, komunikativnost divadelních prostředků, osobitost autorského výrazu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů