Divadelně antropologický seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202DAS1 ZK 3 3T česky zimní

Garant předmětu

Jana PILÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana PILÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Seminární, skupinová práce. Opakovanou videoprojekcí (3-4 opakování cca pětiminutové ukázky) a následnou formulací postřehů a analýzy nabídnutých příkladů, které nejsou předem „prozrazeny“ (jde o ukázky souborové práce, cvičení či kousků představení nebo terénních akcí významných souborů, na úvod Teatru Laboratorium, Odin Teatret, Gardzienic apod.) prohlubuje student v dialogu s ostatními svou schopnost vnímat a interpretovat různé kvality herecké a režijní práce, typy spolupráce s diváky atd. Na závěr každé lekce je ukázka zařazena do kontextu práce toho kterého souboru či herce. Postupně tak vzrůstá jak schopnost studentů poznat specifiku určitého divadelního výrazu a orientovat se v jejím smyslu, tak povědomí o škále možností divadelně antropologického přístupu (srovnávací ukázky).

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné vstupní požadavky.

Obsah kurzu

Seminář praktickými video-náhledy a jejich interaktivním rozborem seznamuje studenty:

Doporučená nebo povinná literatura

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Přel. Jan Hančil, Dana Kalvodová, Jitka Sloupová a Nina Vangeli. Praha: NLN; Praha: Divadelní ústav, 2000. 288 s. Přel. z: A Dictionary of Theatre Anthropology. The Secret Art of the Performer. ISBN 80-7008-109-0 (DÚ). ISBN 80-7106-369-X (NLN).

BRAUN, Kazimierz. Druhá divadelní reforma? Přel. Jiří Vondráček. Praha: Divadelní ústav; Praha: Městská knihovna; Praha: AMU; Brno: JAMU, 1993. 176 s. Přel. z: Druga reforma teatru? ISBN 80-7008-037-X.

PILÁTOVÁ, Jana. Hnízdo Grotowského: Na prahu divadelní antropologie. Praha: Insdtitut umění-Divadelní ústav, 2009. 584 s. ISBN 978-80-70008-239-3.

PILÁTOVÁ, Jana (ed.). Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (první část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990130 s. ISBN 80-85040-05-3.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (druhá část. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 126 s. ISBN 80-85040-07-7.

---. Jerzy Grotowski a Teatr Laboratorium: Texty: (třetí část). Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 134 s. ISBN 80-85040-07-8.

TURNER, Victor. Průběh rituálu.Překl. Lucie Kučerová z The Ritual process: Structure and Anti-Structure.Computer Press, Brno 2004, 194 str. ISBN 80-722-6900-3

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině roku zápočet, na konci roku zkouška.

Kredity jsou uděleny na základě:

Student se má pokusit odpovědět na otázku, kterou si sám zformuloval; odpověď se má opírat o hlubší pohled na některé probírané téma (osobnost, ukázku), o vlastní studium odborné literatury a o komplementární příklad z divadelní praxe (nejlépe o živé dílo, které mohou znát i ostatní studenti, možné je i video).

Poznámka

Vhodnější pro studenty 2. ročníku; pro studenty začátečníky je možná individuální dohoda.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
PILÁTOVÁ J.
16:30–19:00
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–19:00 Jana PILÁTOVÁ Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů