Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova bakalářské kombinované

Typ studia: Bakalářské kombinované
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
205DVBK4 Didaktika dramatické výchovy 4
ZK-2-10SS
2
205DPBKA Divadelní projekt I
ZK-4-60DS
4
205DPBKB Divadelní projekt II
ZK-4-60DS
4
205HPBK3 Herecká propedeutika 3
ZK-2-8CS
2
205MEBK4 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4
ZK-4-20DS
4
205PDBK3 Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3
ZK-2-15DS
2
205PSBK3 Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3
ZK-5-30DS
5
205PZBK2 Praxe III - Závěrečný bakalářský projekt 2
Z-8-8SS+30P
8
205SOPK Souborová práce
Z-3-60DS
3
Minimální počet kreditů 34
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
205DDBK* Dějiny světového a českého divadla
ZK-4-10SS
ZK-4-10SS
ZK-4-10SS
ZK-4-10SS
ZK-2-6SS
18
205DVBK* Didaktika dramatické výchovy
Z-1-6SS
Z-1-6SS
Z-4-6SS
6
205DSBK* Diplomový seminář
Z-1-6SS
Z-1-6SS
2
205DSEBK Dramatizátorský seminář
ZK-3-6SS
3
205HPBK* Herecká propedeutika
Z-1-10CS
Z-1-8CS
2
205HMBK* Herecká výchova a metodika herecké práce
Z-1-8CS
Z-1-8CS
ZK-2-8CS
4
205HVBK* Hlasová výchova s metodikou
Z-1-8CS
Z-1-8CS
ZK-2-6CS
4
205HRBK* Hra s předmětem a loutkou
Z-1-6DS
Z-1-12DS
2
205RVBK* Hudebně rytmická výchova
Z-1-8CS
ZK-2-8CS
3
205ITBK* Integrativní psychosomatická dílna
Z-1-10CS
Z-1-10CS
2
205KTBK* Kapitoly z teorie literatury
Z-1-10SS
ZK-2-8SS
3
205KOBK Komunikace
Z-1-10SS
1
205KSBK Kritický seminář
Z-2-37SS
2
205LIBK* Literatura pro děti a mládež
Z-1-10SS
ZK-2-8SS
3
205MEBK* Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží
Z-1-8SS
Z-1-12SS
Z-1-20DS
3
205MPBK Metodika přednesu
ZK-2-10SS
2
205PEBK* Pedagogika
Z-1-8SS
Z-1-6SS
ZK-2-8SS
4
205PVBK* Pohybová výchova s metodikou
Z-1-8CS
Z-1-8CS
ZK-2-6CS
4
205PDBK* Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace
Z-1-20DS
Z-2-15DS
3
205PSBK* Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce
Z-1-20DS
ZK-2-15DS
3
205POBK* Praxe I - observační
Z-1-3SS+8P
Z-1-3SS+8P
2
205PBBK* Praxe II - průběžná
Z-1-17P
Z-1-17P
2
205PZBK1 Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1
Z-4-3SS+10P
4
205ETBK1 Profesní etika
ZK-2-8SS
2
205PRBK* Přednes
Z-1-15SS
ZK-3-15SS
4
205DRBK* Příprava a realizace divadelní přehlídky
Z-1-8SS
Z-5-60SS
6
205PYBK* Psychologie a dramatická výchova
Z-2-10SS
Z-2-8SS
ZK-2-6SS
6
205RSBK* Reflektivní seminář k praxi
Z-1-5SS
Z-1-5SS
2
205RPBK Ročníková práce
ZK-2-0PS
2
205SHBK* Scénická hudba
Z-1-8DS
ZK-2-8DS
3
205USBKA Úvod do scénografie I
Z-2-8SS
2
205USBKB Úvod do scénografie II
Z-2-8SS
2
205UDSBK Úvod do studia dramatické výchovy
Z-1-8SS
1
205VPBK* Výtvarně dramatická propedeutika
Z-1-10DS
Z-1-8DS
2
205ZABK* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-8PS
ZK-2-6PS
4
205ZDBK* Základy dramaturgie
Z-2-8SS
Z-1-6SS
ZK-2-6SS
5
205ZHBK Základy teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla
ZK-2-8SS
2
Minimální počet kreditů 125
Povinně volitelné předměty
205PVBCK Povinně volitelné předměty 1 V této skupině musíte získat alespoň 6 kreditů
6
205PWBCK Povinně volitelné předměty 2 V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
4
Minimální počet kreditů 10
Volitelné předměty
205DVBCK4 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 169
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 (205PDBK1) PZ Bakalářskou prací
Praxe I - observační 1 (205POBK1) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 1 (205PSBK1) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 (205MEBK2) PZ Bakalářskou prací
Diplomový seminář 1 (205DSBK1) ZT Bakalářskou prací
Literatura pro děti a mládež 2 (205LIBK2) ZT Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 2 (205PDBK2) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 (205PSBK2) PZ Bakalářskou prací
Praxe I - observační 2 (205POBK2) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 (205MEBK1) PZ Bakalářskou prací
Literatura pro děti a mládež 1 (205LIBK1) ZT Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 (205MEBK3) PZ Bakalářskou prací
Diplomový seminář 2 (205DSBK2) ZT Bakalářskou prací
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1 (205PZBK1) PZ Bakalářskou prací
Dramatizátorský seminář (205DSEBK) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt I (205DPBKA) PZ Bakalářskou prací
Divadelní projekt II (205DPBKB) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3 (205PDBK3) PZ Bakalářskou prací
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3 (205PSBK3) PZ Bakalářskou prací
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4 (205MEBK4) PZ Bakalářskou prací
Praxe III - Závěrečný bakalářský projekt 2 (205PZBK2) PZ Bakalářskou prací
Didaktika dramatické výchovy 1 (205DVBK1) ZT Teorie a didaktika dramatické výchovy, pedagogika a psychologie (S205BTDVPP)
Didaktika dramatické výchovy 2 (205DVBK2) ZT
Didaktika dramatické výchovy 3 (205DVBK3) ZT
Didaktika dramatické výchovy 4 (205DVBK4) ZT
Dramatizátorský seminář (205DSEBK) PZ
Kapitoly z teorie literatury 1 (205KTBK1) ZT
Kapitoly z teorie literatury 2 (205KTBK2) ZT
Literatura pro děti a mládež 1 (205LIBK1) ZT
Literatura pro děti a mládež 2 (205LIBK2) ZT
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 (205MEBK1) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 (205MEBK2) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 (205MEBK3) PZ
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4 (205MEBK4) PZ
Metodika přednesu (205MPBK) PZ
Pedagogika 1 (205PEBK1) ZT
Pedagogika 2 (205PEBK2) ZT
Pedagogika 3 (205PEBK3) ZT
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 (205PDBK1) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 2 (205PDBK2) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 3 (205PDBK3) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 1 (205PSBK1) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 (205PSBK2) PZ
Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3 (205PSBK3) PZ
Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1 (205PZBK1) PZ
Praxe III - Závěrečný bakalářský projekt 2 (205PZBK2) PZ
Praxe I - observační 1 (205POBK1) PZ
Praxe I - observační 2 (205POBK2) PZ
Psychologie a dramatická výchova 1 (205PYBK1) ZT
Psychologie a dramatická výchova 2 (205PYBK2) ZT
Psychologie a dramatická výchova 3 (205PYBK3) ZT
Reflektivní seminář k praxi 1 (205RSBK1) PZ
Reflektivní seminář k praxi 2 (205RSBK2) PZ
Úvod do studia dramatické výchovy (205UDSBK) ZT
Základy teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla (205ZHBK) ZT
Dějiny světového a českého divadla 1 (205DDBK1) ZT Teorie a historie divadla (S205BTHD)
Dějiny světového a českého divadla 2 (205DDBK2) ZT
Dějiny světového a českého divadla 3 (205DDBK3) ZT
Dějiny světového a českého divadla 4 (205DDBK4) ZT
Dějiny světového a českého divadla 5 (205DDBK5) ZT
Divadelní projekt I (205DPBKA) PZ
Divadelní projekt II (205DPBKB) PZ
Kapitoly z teorie literatury 2 (205KTBK2) ZT
Úvod do scénografie II (205USBKB) PZ
Základy divadelního pojmosloví 1 (205ZABK1) ZT
Základy divadelního pojmosloví 2 (205ZABK2) ZT
Základy dramaturgie 1 (205ZDBK1) ZT
Základy dramaturgie 2 (205ZDBK2) ZT
Základy dramaturgie 3 (205ZDBK3) ZT