Herecká výchova a metodika herecké práce 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205HMBK3 ZK 2 8 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 44 až 54 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana HNILIČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se zorientuje v prostoru herecké akce na základě úryvku dramatického textu, v základních rysech charakterizuje hereckými prostředky postavu, vybuduje si partituru hereckých impulsů, které mu umožní organicky existovat v autorem zadané, uměle vytvořené jevištní skutečnosti.

Z vlastní praxe vyvozuje student metodické principy pro práci se skupinou.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět Herecká výchova navazuje na zkušenosti z předmětu Herecká propedeutika - po období improvizačního rozehrávání se směřuje k základům vědomého budování herecké postavy a strukturace herecké akce, od budování autorské akce k herecké analýze daného dramatického textu a “vrůstání” do okolností daných autorem. Studenti získávají základy budování uvědomělé herecké techniky. Předmět je koncipován jako třísemestrální.

Tématické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě práce v hodinách, domácích příprav, předvedení jednoho či více dramatických úryvků v rámci klauzur katedry a písemné seminární práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů