Dramatizátorský seminář

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205DSEBK zkouška 3 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 71 až 86 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět seznamuje studenty se základními možnostmi transformace literární předlohy do divadelního tvaru formou tvorby vlastních scénářů s inscenační představou pro konkrétní skupinu dětí či mladých lidí. Dále ukazuje možnosti dramaturgické práce s autorem vznikajícího scénáře (případně inscenace). Předmět zahrnuje též různá praktická cvičení z oblasti práce s textem a z oblasti tvůrčího psaní. Cílem kurzu je vybavit posluchače vlastní praktickou zkušeností se vznikem scénáře pro drobný divadelní tvar divadla hraného dětmi (dále DHD).

Dramatizátorský seminář úzce navazuje na kurz Základy dramaturgie 3. V případě potřeby může spolupracovat s kurzem Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4. Míra propojení těchto předmětů je dána charakterem látky, složením skupiny a jejími potřebami.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student:

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Podmínkou zápisu na předmět 205DSEBK je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 205ZDBK3

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na seminářích, dramaturgické spolupráce v dramaturgické dvojici a zpracování vlastní dramatizace.

Během semestru se vyžaduje samostatná četba a reflexe zkušeností s inscenační prací v jiných kurzech.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů