Výtvarně dramatická propedeutika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205VPBK2 zápočet 1 8 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Alexandra ŠVOLÍKOVÁ

Obsah

V tomto předmětu studenti využívají znalosti a zkušenosti s prací s materiálem a předmětem získané v předchozím semestru. Předmět se zaměřuje na vnímání specifických vlastností různých materiálů, stejně jako významů, které v sobě nese v tomto případě loutka. Studenti se seznamují se základními typy loutek; v drobných etudách zkoušejí, jak rozdílné vlastnosti má každý jejich druh. Seznamují se s konstrukcí typů loutek a pomocí názorných ukázek poznávají, jak technologie ovlivňuje schopnost pohybu loutky a tím i charakter postavy, kterou představuje.

Těžištěm práce je praktická zkušenost v práci s materiálem, která zároveň rozvíjí výtvarné i dramatické vidění a vnímání. Hlavním cílem je otevřít posluchačům vstup do světa divadla předmětů a loutek a tímto způsobem iniciovat zájem o loutkářskou tvořivost.

Zkušenosti z tohoto předmětu mohou studenti využít, prověřit a úročit např. v předmětech Úvod do scénografie I. a Hra s předmětem a loutkou.

V případě potřeby může dojít k propojení s předmětem Divadelní projekt I. Míra propojení je dána charakterem látky, typem projektu i složením skupiny a jejími potřebami.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Student se orientuje v druzích loutek a jejich použití.

Student dokáže samostatně vyrobit jednoduché loutky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace tří typů vlastnoručně vyrobených loutek:

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů