Integrativní psychosomatická dílna 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205ITBK1 Z 1 10CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL, Ivana VOSTÁRKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Těžištěm tohoto předmětu je rozvíjení osobnostní a psychofyzické vybavenosti směřující k celkové komunikační mohoucnosti a múzičnosti, ověřování možností vzájemné interakce hlasu a pohybu na cestě k autenticitě i spontaneitě projevu jedince a jeho múzické, tedy i osobnostní kultivaci.

Student hledá a získává tělové zkušenosti a využívá je jako impulzy k přirozenému hlasotvornému projevu a využívá hlasové projevy jako inspiraci pro pohyb.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučené zdroje:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě docházky (min. 80 %) , aktivity ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů