Zjednodušený studijní plán Dramatická výchova bakalářské kombinované

Katedra výchovné dramatiky

Studijní program: Dramatická výchova

Typ studia: Bakalářské kombinované

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205DDBK1 Dějiny světového a českého divadla 1 ZK 4
205HPBK1 Herecká propedeutika 1 Z 1
205HVBK1 Hlasová výchova s metodikou 1 Z 1
205RVBK1 Hudebně rytmická výchova 1 Z 1
205KTBK1 Kapitoly z teorie literatury 1 Z 1
205PVBK1 Pohybová výchova s metodikou 1 Z 1
205PDBK1 Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 Z 1
205POBK1 Praxe I - observační 1 Z 1
205ETBK1 Profesní etika ZK 2
205PYBK1 Psychologie a dramatická výchova 1 Z 2
205SOPK Souborová práce Z 3
205UDSBK Úvod do studia dramatické výchovy Z 1
205VPBK1 Výtvarně dramatická propedeutika 1 Z 1
205ZABK1 Základy divadelního pojmosloví 1 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 22
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 1
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 2

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205DDBK2 Dějiny světového a českého divadla 2 ZK 4
205DPBKA Divadelní projekt I ZK 4
205HPBK2 Herecká propedeutika 2 Z 1
205HVBK2 Hlasová výchova s metodikou 2 Z 1
205RVBK2 Hudebně rytmická výchova 2 ZK 2
205KTBK2 Kapitoly z teorie literatury 2 ZK 2
205KSBK Kritický seminář Z 2
205LIBK1 Literatura pro děti a mládež 1 Z 1
205MEBK1 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 1 Z 1
205PEBK1 Pedagogika 1 Z 1
205PVBK2 Pohybová výchova s metodikou 2 Z 1
205PDBK2 Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 2 Z 2
205POBK2 Praxe I - observační 2 Z 1
205PYBK2 Psychologie a dramatická výchova 2 Z 2
205RPBK Ročníková práce ZK 2
205USBKA Úvod do scénografie I Z 2
205VPBK2 Výtvarně dramatická propedeutika 2 Z 1
205ZABK2 Základy divadelního pojmosloví 2 ZK 2
205ZDBK1 Základy dramaturgie 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 34
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 1
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 2

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205DDBK4 Dějiny světového a českého divadla 4 ZK 4
205DVBK2 Didaktika dramatické výchovy 2 Z 1
205DSBK2 Diplomový seminář 2 Z 1
205DPBKB Divadelní projekt II ZK 4
205HMBK2 Herecká výchova a metodika herecké práce 2 Z 1
205HRBK2 Hra s předmětem a loutkou 2 Z 1
205ITBK1 Integrativní psychosomatická dílna 1 Z 1
205MEBK3 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 Z 1
205PEBK3 Pedagogika 3 ZK 2
205PSBK2 Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 ZK 2
205PBBK2 Praxe II - průběžná 2 Z 1
205PRBK1 Přednes 1 Z 1
205DRBK1 Příprava a realizace divadelní přehlídky 1 Z 1
205RSBK2 Reflektivní seminář k praxi 2 Z 1
205SHBK1 Scénická hudba 1 Z 1
205USBKB Úvod do scénografie II Z 2
205ZDBK3 Základy dramaturgie 3 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 1
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 2

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205DVBK4 Didaktika dramatické výchovy 4 ZK 2
205KOBK Komunikace Z 1
205MPBK Metodika přednesu ZK 2
205PZBK2 Praxe III - Závěrečný bakalářský projekt 2 Z 8
Kreditů z povinných předmětů 13
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 1
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty 2

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60