Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205PSBK3 zkouška 5 30 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 103 až 128 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Povinný předmět je zaměřen na drama ve vzdělání, které využívá různorodé dramatické techniky/konvence ke zkoumání fiktivních situací a příběhů a je založeno na principu tematicky provázaných větších hrových celků. Praktická činnost (studenti jsou účastníky dramatu) je doplňována výkladem základních pojmů a postupů a reflektivními způsoby práce. Kurz je koncipován jako třísemestrální – v prvním semestru je kladen důraz na reflektovaný zážitek z účasti v programu propojený s teoretickými vstupy a učebními úkoly, ve druhém na skupinovou práci pod supervizí pedagoga, ve třetím na realizaci studenty vytvořených projektů a jejich reflexi.

Tematický okruh 3. semestru:

Výsledky učení

Student:

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredty jsou uděleny na základě realizace vlastního dramatu se skupinou, písemné reflexe a návrhu variantních posunů a změn v novém scénáři lekce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů