Výtvarně dramatická propedeutika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205VPBK1 Z 1 10DS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Karel VOSTÁREK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje a tvořivě používá jednoduché výtvarné techniky (modelování, formování, frotáž, asambláž, kašírování).

Student samostatně vytvoří charakterovou masku a improvizovanou loutku.

Forma studia

dílny

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V praktické dílně se studenti postupně seznamují s materiálovými možnostmi a využitím výtvarně – dramatického potenciálu „všedních“ věcí. Touto cestou začínají poznávat materiál a předměty z jiného úhlu než je běžně obvyklé. Objevují asociace a metaforiku, které předměty evokují. Seznamují se se způsoby a možnostmi použití a tvarování základních materiálů. Osvojují si dostupné výtvarné techniky.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

PRETTE, Maria Carla a CAPALDO, A. Tvorivosť, tvar, farba. 2. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1982. 317 s.

DVOŘÁK, Jan. Herectví s loutkou. Vyd. 1. Praha: Artama, 1997. 88 s. ISBN 80-7068-069-5 • obr.

DVOŘÁK, Jan. Zkuste to s námi: [metodický materiál k 4. festivalu amatérských loutkářských souborů Čechova Olomouc 1979]. Ostrava: Krajské kulturní středisko, 1979. 31 s.

RICHTER, Luděk. Od předmětu k loutce, od loutky k divadlu: o vzniku a možnostech výpovědi loutky a loutkou. Vyd. 2., upr., v IPOS-ARTAMA a Společenství DDD 1. Praha: IPOS-ARTAMA, 1997. 55 s. ISBN 80-7068-097-0.

ŠECHTLOVÁ, Marie, MALÍK, Jan a DVOŘÁK, J. V. Svět loutek: loutky ze sbírek Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1978. 180, [4] s. Kraj.

TOMÁNEK, Alois. Anatomický atlas loutky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 95 s. • obr., fotogr.

Doporučená literatura:

ČAPEK, Josef. Umění přírodních národů. Praha Liberec: Dauphin, 1996. 349 s. ISBN 80-86019-19-5 • ilustr., fotogr.

LÉVI-STRAUSS, Claude. Cesta masek. Praha Liberec: Dauphin, 1996. 199 s. ISBN 80-86019-22-5 • fotografie

HEROLD, Erich. Africké masky. 1. vyd. Praha: Odeon, 1970. 72 s.

JURKOWSKI, Henryk. Magie loutky : skici z teorie loutkového divadla. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1997. 287 s., 30 s. fot. příl. ISBN 80-902482-0-9.

TEUTEN, Timothy. A collector's guide to masks. London : Bracken, 1995. 96 s. ISBN 1858912016.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace vlastnoručně vyrobených výtvarných prací na téma:

-asambláž na téma přísloví,

-improvizovaná loutka,

-charakterová maska (kašírovaná).

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů