Výtvarně dramatická propedeutika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
205VPBK1 Z 1 10DS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje a tvořivě používá jednoduché výtvarné techniky (modelování, formování, frotáž, asambláž, kašírování).

Student samostatně vytvoří charakterovou masku a improvizovanou loutku.

Forma studia

Dílny.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

V praktické dílně se studenti postupně seznamují s materiálovými možnostmi a využitím výtvarně – dramatického potenciálu „všedních“ věcí. Touto cestou začínají poznávat materiál a předměty z jiného úhlu než je běžně obvyklé. Objevují asociace a metaforiku, které předměty evokují. Seznamují se se způsoby a možnostmi použití a tvarování základních materiálů. Osvojují si dostupné výtvarné techniky.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě prezentace vlastnoručně vyrobených výtvarných prací na téma:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů