Seminář k diplomové práci

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EDP zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta MACHKOVÁ

Obsah

Zpravidla tři kolečka, během nichž frekventanti představují nejprve tipy témat svých budoucích DP, poté již vybrané téma a nakonec v ideálním případě dojde na čtení vznikajícího textu.

Výsledky učení

Připravit studenta k napsání diplomové práce, ať už bakalářské či magisterské, zejména pokud jde o hledání tématu, užití příslušné metodologie a obsahové i formální náležitosti.

Předpoklady a další požadavky

Jediným předpokladem, kromě absolvování cesty studiem až sem, je schopnost hledat a formulovat téma závěrečné práce.

Literatura

Individuální dle příslušného tématu DP.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích a prezence (75%), ve výjimečných a odůvodněných případech na základě zvláštní seminární práce.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost
()
MACHKOVÁ M.
12:00–13:30
(paralelka 1)
online
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Markéta MACHKOVÁ
online paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů