Autorské čtení 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EAU6 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela RAISOVÁ, Pavel ZAJÍČEK, Vít ZEMAN

Obsah

Veřejné (v rámci semináře, který je přístupný i hostům) čtení autorských textů a následné ohlasy posluchačů.

Výsledky učení

Přijetí odpovědnosti za autorský text včetně schopnosti jej osobně přečíst ostatním a vzít jejich reakce v úvahu při další práci. Teprve z toho, jak nám druzí rozumějí, dozvídáme se, co jsme vlastně řekli.

Předpoklady a další požadavky

Při jednom semináři se obvykle dostane na tři texty (tři studenty). Je ovšem lépe, když studenti objevují svá témata a rozvíjejí svůj písemný projev bez ohledu na to, kdy na ně přijde řada. To předpokládá zásobu autorských pokusů vznikajících nezávisle na studijním předmětu.

Literatura

Texty jsou autorské, rozprava však mnohdy připomene další autory, jejichž dílo by mohlo a mělo studenty zajímat pro nějaký společný rys s tím, oč se pokoušejí sami. Studijní materiál je tu tedy další individuální četba.

Vyskočil, Ivan and company: (Inter)acting with the inner partner. (Edited by Michal Čunderle and Alex Komlosi), Czech translated by Alexander Komlosi. Praha: Brkola 2011.

Ivan Vyskočil. Ivan Vyskočil’s Introduction to the book Mama isn't Home on the discipline of Authorial Reading [online]. Institute for Research into and Study of Authorial Acting. 6. 1. 2021. [cit. ]. URL = <https://www.autorskeherectvi.cz/post/ivan-vyskočil-s-introduction-to-the-book-mother-isn-t-home?lang=en>.

Ivan Vyskočil. On the Study of Acting: Inaugural professorial lecture upon receiving a professorship in acting [online]. Institute for Research into and Study of Authorial Acting. 6. 1. 2021 [cit. ]. URL = <https://www.autorskeherectvi.cz/post/on-the-study-of-acting-inaugural-professorial-lecture-upon-receiving-a-professorship-in-acting?lang=en>.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnoceno je osobité vidění, schopnost přesné formulace, smysl pro vnitřní řád a tvar textu, autentičnost při psaní i čtení. A zároveň umění naslouchat textům druhých i připomínkám k textu vlastnímu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů