Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EDB2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ, Václav TROJAN, Pavel ZAJÍČEK

Obsah

Psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil. Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem) zpravidla o samotě - samomluvy, samohry. Jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.

Výsledky učení

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil.

U většiny může být:

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady, schopnost analýzy a reflexe.

Literatura

Čunderle, Michal and Komlosi, Alexander: Ivan Vyskočil: A Life Commitment to the Alternative, in Slavic and East European performance, Volume 31, No1. Spring 11, p. 63–73.

Čunderle, Michal, Komlosi, Alexander and Zich, Jan: Ivan Vyskočil – A portrait. Internal material of the department, 2010.

Hořínek, Zdeněk: The Non-theatre of Ivan Vyskočil, Czech + Slovak theatre, November 1997, No. 6, p. 5–11.

Vyskočil, Ivan and company: (Inter)acting with the inner partner. (Edited by Michal Čunderle and Alex Komlosi), Czech translated by Alexander Komlosi. Praha: Brkola 2011.

The Landscape of a Life – film by Pavel Kolaja – a portrait of Professor Ivan Vyskočil, 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány především na základě vlastního zkoušení v hodinách dialogického jednání. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu jsou také dvě písemné reflexe za semestr. Předpokládá se rovněž seznámení s doporučenou literaturou.

Poznámka

Předmět je možno studovat v českém i anglickém jazyce.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T320
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
SLAVÍKOVÁ E.
13:00–14:30
(paralelka 1)
Út
St
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
SLAVÍKOVÁ E.
13:30–15:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:00–14:30 Eva SLAVÍKOVÁ Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
St 13:30–15:00 Eva SLAVÍKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů