Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce (B.A.) – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace 202EAB1 ZK 2 2T
Autorské čtení 202EAU1 Z 2 2T 202EAU2 Z 2 2T
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 202EDB1 Z 3 2T 202EDB2 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 5 7
Povinné předměty
Dialogické jednání kondiční 202EKD1 Z 1 2T
Filosofická propedeutika 202EFO1 Z 1 2T 202EFO2 ZK 2 2T
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 202EHZ1 Z 3 4T 202EHZ2 ZK 3 4T
Individuální hlasová výchova 202EIL1 Z 1 1T 202EIL2 ZK 2 1T
Interpretační seminář 202EIR1 Z 2 2T 202EIR2 ZK 2 2T
Seminář teorie pohybu 202ESB Z 2 18SS Zapsat
Skupinová výuka hlasové výchovy 202ESL1 Z 1 2T 202ESL2 ZK 2 2T
Tělo v pohybu 202ETV1 Z 2 2T 202ETV2 Z 2 2T
To nejlepší z českého divadla 202ENJ1 Z 2 2T 202ENJ2 ZK 2 2T
Úvod do autorského herectví 1 202EUA1 Z 1 2PT
Úvod do psychologie 202EUY Z 1 2T
Výchova k řeči 202EVC1 Z 1 1T 202EVC2 ZK 2 1T
Výchova k vědomému pohybu 202EVV1 Z 2 2T 202EVV2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 16 21
Počet předepsaných kreditů celkem 21 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Autorská prezentace 1 (202EAB1) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 2 (202EAB2) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 3 (202EAB3) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 4 (202EAB4) PZ Absolventským výkonem
Seminář k diplomové práci (202EDP) PZ Bakalářskou prací
Autorské čtení 1 (202EAU1) PZ Historie a teorie autorského herectví (S202BHTAC)
Autorské čtení 2 (202EAU2) PZ
Autorské čtení 3 (202EAU3) PZ
Autorské čtení 4 (202EAU4) PZ
Autorské čtení 5 (202EAU5) PZ
Autorské čtení 6 (202EAU6) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1 (202EDB1) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 2 (202EDB2) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 3 (202EDB3) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 4 (202EDB4) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 5 (202EDB5) PZ
Dialogické jednání s vnitřním partnerem 6 (202EDB6) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 (202EHZ1) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 (202EHZ2) PZ
Herecká tvorba 1 (202EHO1) PZ
Herecká tvorba 2 (202EHO2) PZ
Individuální hlasová výchova 1 (202EIL1) PZ
Individuální hlasová výchova 2 (202EIL2) PZ
Individuální hlasová výchova 3 (202EIL3) PZ
Individuální hlasová výchova 4 (202EIL4) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 1 (202ESL1) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 2 (202ESL2) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 3 (202ESL3) PZ
Skupinová výuka hlasové výchovy 4 (202ESL4) PZ
Tělo v pohybu 1 (202ETV1) PZ
Tělo v pohybu 2 (202ETV2) PZ
Tělo v pohybu 3 (202ETV3) PZ
Tělo v pohybu 4 (202ETV4) PZ
Výchova k řeči 1 (202EVC1) PZ
Výchova k řeči 2 (202EVC2) PZ
Výchova k řeči 3 (202EVC3) PZ
Výchova k řeči 4 (202EVC4) PZ
Výchova k vědomému pohybu 1 (202EVV1) PZ
Výchova k vědomému pohybu 2 (202EVV2) PZ
Výchova k vědomému pohybu 3 (202EVV3) PZ
Výchova k vědomému pohybu 4 (202EVV4) PZ
Interpretační seminář 1 (202EIR1) ZT Historie a teorie divadla (S202BHTDAC)
Interpretační seminář 2 (202EIR2) ZT
Interpretační seminář 3 (202EIR3) ZT
Interpretační seminář 4 (202EIR4) ZT
Seminář teorie pohybu (202ESB) ZT
To nejlepší z českého divadla 1 (202ENJ1) ZT
To nejlepší z českého divadla 2 (202ENJ2) ZT
Úvod do autorského herectví 1 (202EUA1) ZT
Úvod do psychologie (202EUY) PZ