Výchova k řeči 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EVC2 ZK 2 1T anglicky letní

Garant předmětu

Howard Scott LOTKER, Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Howard Scott LOTKER, Michaela RAISOVÁ, Pavel ZAJÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznávat svou mluvenou řeč a zacházet s ní.

Poznávat mluvenou češtinu a zacházet s ní.

Učit se poslouchat a slyšet.

Učit se mluvit po smyslu a logice věci.

Učit se mluvit s výrazem a výrazně.

Učit se mluvit k někomu (i k sobě).

Vše na základě vhodně vybraných textů převážně české provenience.

Vše v návaznosti na Přednes a jeho pedagogika 1 dle individuálních dispozic.

Forma studia

Pravidelný praktický seminář s převahou hodin s individuálním učením (one to one).

Analýza pokusů a klauzur.

Rozprava nad doporučenou literaturou.

Vše v návaznosti na Přednes a jeho pedagogika 1 dle individuálních dispozic.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost funkčního slyšení řeči a schopnost funkční tvorby řeči.

Komunikativnost.

Zájem o věc.

Základní talentové a vzdělanostní předpoklady.

Návaznost na Přednes a jeho pedagogika 1.

Obsah kurzu

Systematická práce z hodiny na hodinu a intenzivní domácí příprava na vybraném textu, popř. vybraných textech.

Vše v návaznosti na Přednes a jeho pedagogika 1 dle individuálních dispozic.

Doporučená nebo povinná literatura

Čunderle, Michal: Malá propedeutika přednesu. In Řečiště 1999/4, s. 4-6.

Frynta, Emanuel: Zastřená tvář poezie. Praha: Nakladatelství Franze Kafky 1993.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2006.

Válková, Libuše - Vyskočilová, Eva: Hlas individuality, psychosomatické pojetí hlasové výchovy. Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, KATaP DAMU 2005.

Vyskočil, Ivan a kol.: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: JAMU 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů