Výchova k řeči 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EVC1 Z 1 1T anglicky zimní

Garant předmětu

Howard Scott LOTKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Howard Scott LOTKER, Pavel ZAJÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Poznávat svou mluvenou řeč a zacházet s ní.

Poznávat mluvenou angličtinu a zacházet s ní.

Učit se poslouchat a slyšet.

Učit se mluvit po smyslu a logice věci.

Učit se mluvit s výrazem a výrazně.

Učit se mluvit k někomu (i k sobě).

Vše na základě vhodně vybraných textů v angličtině.

Forma studia

Pravidelný praktický seminář s převahou hodin s individuálním učením (one to one).

Analýza pokusů a klauzur.

Rozprava nad doporučenou literaturou.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost funkčního slyšení řeči a schopnost funkční tvorby řeči.

Komunikativnost.

Zájem o věc.

Základní talentové a vzdělanostní předpoklady.

Obsah kurzu

Systematická práce z hodiny na hodinu a intenzivní domácí příprava na vybraném textu, popř. vybraných textech.

Doporučená nebo povinná literatura

Berry, Cicely: Voice and the Actor. New York: Wiley Publisihing, 1973.

Donnellan, Declan: The Actor and the Target. London: Nick Hern Books 2005.

Gutekunst, Christina and Gillet, John: Voice into Acting. London: Bloomsbury 2014.

Houseman, Barbara: Finding your Voice, London: Nick Hern Books 2002.

Ong, Walter J.: Orality and Literacy and technologizing of the word. London, New York: Routledge 2012.

Rodenburg, Patsy: The Actor Speaks. London: Methuen Drama 1997.

Rodenburg, Patsy: The Need for Words: Voice and the Text. London: Methuen Drama 2005.

Vyskočil, Ivan and company: (Inter)acting with the inner partner. (Edited by Michal Čunderle and Alex Komlosi), Czech translated by Alexander Komlosi. Praha: Brkola 2011.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích,

prezence (75%),

klauzur,

a rozpravy nad doporučenou četbou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T320
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
LOTKER H.
13:00–15:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:00–15:15 Howard Scott LOTKER Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů