Tělo v pohybu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ETV1 Z 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana NOVORYTOVÁ, Michaela RAISOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl vymezuje již podtitul předmětu: Tělo jako nástroj, tedy poznat svoje vlastní tělo jako prostředek komunikace.

Forma studia

Kontaktní výuka, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, skupinová práce.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Anatomie v pohybu:

Na základě teoretického poznání a následné partnerské manipulace průzkum lidského těla jako soustavy kloubů a kostí. Vědomostní informace z oblasti anatomie a neurologie se na základě prožitku integruje a stává se informací vědomou, použitelnou pro objevení nového pohybového materiálu, který lze efektivně využít; pomáhá porozumět svému tělu, poznat ho, správně jej užívat, šetřit vlastní energií a předcházet tak i úrazům z přetížení.

Povrch, dotek:

Práce s intimním prostorem lidského těla; zcitlivování povrchu kůže, naslouchání doteku. Dotek jako nositel informace v různých kvalitách, např.: unášení povrchu kůže dotekem, odtlačování doteku vnitřní hmotou, svěření vlastní váhy do doteku. Následný průzkum možností, které přináší tyto kvality pro pohybový rozhovor.

Hmota, vnitřní prostor:

Práce s vnitřním prostorem; s jeho kvalitou, se skupenstvím, s hustotou, s viskozitou, tedy s proměnlivou kvalitou vnitřní hmoty. Na základě proměny fyzikálních vlastností hmoty vnitřního prostoru objevujeme změnu kvality hybnosti vlastního těla, změnu emocionality a následné změny komunikace v pohybovém rozhovoru.

Konstrukce, kosti:

Kosti jako základ architektury lidského těla; pevná struktura, která je oporou a současně ochranou měkkých tkání; je neoddělitelnou složkou podílející se na realizaci pohybu. Na základě proměny vlastní pozornosti a záměru objevujeme i v této tělové vrstvě změnu kvality hybnosti vlastního těla v pohybovém rozhovoru.

Doporučená nebo povinná literatura

Barba, E., Savarese, N. and col: A Dictionary of Theatre Anthropology. London, NY: Routledge, 1999.

Boorman, Joyce. Creative Dance in Grades Four to Six. Ontario: The Hunter Rose Company Limited, 1971.

Boorman, Joyce. Creative Dance in the First Three Grades. Ontario: The Hunter Rose Company Limited, 1969.

Brook, Peter. Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate. Scribner, 1995.

Brook, Peter. The Empty Space. New York: Penguin Books, 2008.

Brook, Peter. There Are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre. London: Bloomsbury, 2015.

Buckwalter, Melinda. Composing While Dancing, an improviserś companion. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2010.

Burt, Ramsay. Judson Dance Theatre, Performative Traces. New York: Routledge, 2006.

Chekhov, Michail. The path of the Actor. London: Routledge, 2005.

Chekhov, Michael. To the Actor: On the Technique of Acting. London: Martino Fine Book, 2014.

Cohen, Bonnie Bainbridge. Sensing, Feeling, Action. USA: Contact Editions, 1993.

Cooper, Ann, ed. Taken by surprise, A dance improvisation reader. Middletown: Wesleyan University Press, 2003. Donnellan, Declan. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Feldenkrais, Moshe. Awareness Through Movement. New York: Harper Collins Publishers, 1990.

Forsythe, William. Practice of Choreography, It Starts From Any Point. New York: Routledge, 2011.

Franclin, Eric. Dance Imagery for Technique and Performence, USA: Human Kinetics, 1996.

Hartley, Linda. Wisdom of the Body Moving, An Introduction to Body-Mind Centering. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995.

Hodge, Alison, ed. Twentieth Century Actor Training. New York, London: Routledge, 2002.

Innes, Christopher. Avant-garde Theatre. NY, London: Routledge, 1993.

Mitter, Shomit. Systems of Rehearsal. Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook. London, NY: Routledge, 1992.

Newlove, Jean. Laban for Actors and Dancers. London: Routledge, 1993.

Lecoq, Jacques. Theatre of Movement and Gesture. London: Routledge, 2006.

Lecoq, Jacques. The Moving Body – Teaching Creative Theatre. New York: Routledge, 2002.

Long, Raymond. The Key Muscles of Yoga. Banfha Yoga Publications LLC, 2006.

Long, Raymond. The Key Poses of Yoga. Banfha Yoga Publications LLC, 2008.

Paxton, Steve. Gravity. Belgium: Graphius, 2018.

Reeve, Justine. Dance Improvisations. USA: Human Kinetics, 2011.

Reeves, Geoffrey. Peter Brook. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Roose-Evans, James. Experimental Theatre from Stanislavsky to Peter Brook. London: Routledge, 2001.

Stanislavsky, K.S. An Actor Prepares. New York: Routledge, 1989.

Steinman, Louise. The Knowing Body. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1986.

Tufnell, Miranda, Crickmay, Chris. Body, space, image: notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 2003.

The Great European Stage Directors: Brook, Grotowski, Barba. London, NY: Methuen Drama, 2019.

Zarrilli, P. Psychophysical Acting, an intercultural approach after Stanislavski, London: Routledge, 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická účast na seminářích a dílnách, průběžné písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)

14:05–14:35
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:05–14:35 Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů