Tělo v pohybu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ETV1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Michaela RAISOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana NOVORYTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl vymezuje již podtitul předmětu: Tělo jako nástroj, tedy poznat svoje vlastní tělo jako prostředek komunikace.

Forma studia

Kontaktní výuka, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, skupinová práce.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Anatomie v pohybu:

Na základě teoretického poznání a následné partnerské manipulace průzkum lidského těla jako soustavy kloubů a kostí. Vědomostní informace z oblasti anatomie a neurologie se na základě prožitku integruje a stává se informací vědomou, použitelnou pro objevení nového pohybového materiálu, který lze efektivně využít; pomáhá porozumět svému tělu, poznat ho, správně jej užívat, šetřit vlastní energií a předcházet tak i úrazům z přetížení.

Povrch, dotek:

Práce s intimním prostorem lidského těla; zcitlivování povrchu kůže, naslouchání doteku. Dotek jako nositel informace v různých kvalitách, např.: unášení povrchu kůže dotekem, odtlačování doteku vnitřní hmotou, svěření vlastní váhy do doteku. Následný průzkum možností, které přináší tyto kvality pro pohybový rozhovor.

Hmota, vnitřní prostor:

Práce s vnitřním prostorem; s jeho kvalitou, se skupenstvím, s hustotou, s viskozitou, tedy s proměnlivou kvalitou vnitřní hmoty. Na základě proměny fyzikálních vlastností hmoty vnitřního prostoru objevujeme změnu kvality hybnosti vlastního těla, změnu emocionality a následné změny komunikace v pohybovém rozhovoru.

Konstrukce, kosti:

Kosti jako základ architektury lidského těla; pevná struktura, která je oporou a současně ochranou měkkých tkání; je neoddělitelnou složkou podílející se na realizaci pohybu. Na základě proměny vlastní pozornosti a záměru objevujeme i v této tělové vrstvě změnu kvality hybnosti vlastního těla v pohybovém rozhovoru.

Doporučená nebo povinná literatura

Barba, E., Savarese, N. and col: A Dictionary of Theatre Anthropology. London, NY: Routledge, 1999.

Boorman, Joyce. Creative Dance in Grades Four to Six. Ontario: The Hunter Rose Company Limited, 1971.

Boorman, Joyce. Creative Dance in the First Three Grades. Ontario: The Hunter Rose Company Limited, 1969.

Brook, Peter. Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate. Scribner, 1995.

Brook, Peter. The Empty Space. New York: Penguin Books, 2008.

Brook, Peter. There Are No Secrets: Thoughts on Acting and Theatre. London: Bloomsbury, 2015.

Buckwalter, Melinda. Composing While Dancing, an improviserś companion. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2010.

Burt, Ramsay. Judson Dance Theatre, Performative Traces. New York: Routledge, 2006.

Chekhov, Michail. The path of the Actor. London: Routledge, 2005.

Chekhov, Michael. To the Actor: On the Technique of Acting. London: Martino Fine Book, 2014.

Cohen, Bonnie Bainbridge. Sensing, Feeling, Action. USA: Contact Editions, 1993.

Cooper, Ann, ed. Taken by surprise, A dance improvisation reader. Middletown: Wesleyan University Press, 2003. Donnellan, Declan. The Actor and the Target. London: Nick Hern Books, 2005.

Feldenkrais, Moshe. Awareness Through Movement. New York: Harper Collins Publishers, 1990.

Forsythe, William. Practice of Choreography, It Starts From Any Point. New York: Routledge, 2011.

Franclin, Eric. Dance Imagery for Technique and Performence, USA: Human Kinetics, 1996.

Hartley, Linda. Wisdom of the Body Moving, An Introduction to Body-Mind Centering. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1995.

Hodge, Alison, ed. Twentieth Century Actor Training. New York, London: Routledge, 2002.

Innes, Christopher. Avant-garde Theatre. NY, London: Routledge, 1993.

Mitter, Shomit. Systems of Rehearsal. Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook. London, NY: Routledge, 1992.

Newlove, Jean. Laban for Actors and Dancers. London: Routledge, 1993.

Lecoq, Jacques. Theatre of Movement and Gesture. London: Routledge, 2006.

Lecoq, Jacques. The Moving Body – Teaching Creative Theatre. New York: Routledge, 2002.

Long, Raymond. The Key Muscles of Yoga. Banfha Yoga Publications LLC, 2006.

Long, Raymond. The Key Poses of Yoga. Banfha Yoga Publications LLC, 2008.

Paxton, Steve. Gravity. Belgium: Graphius, 2018.

Reeve, Justine. Dance Improvisations. USA: Human Kinetics, 2011.

Reeves, Geoffrey. Peter Brook. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Roose-Evans, James. Experimental Theatre from Stanislavsky to Peter Brook. London: Routledge, 2001.

Stanislavsky, K.S. An Actor Prepares. New York: Routledge, 1989.

Steinman, Louise. The Knowing Body. Berkeley, CA: North Atlantic Books, 1986.

Tufnell, Miranda, Crickmay, Chris. Body, space, image: notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 2003.

The Great European Stage Directors: Brook, Grotowski, Barba. London, NY: Methuen Drama, 2019.

Zarrilli, P. Psychophysical Acting, an intercultural approach after Stanislavski, London: Routledge, 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická účast na seminářích a dílnách, průběžné písemné reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost S221
Velký sál

(Karlova 26, Praha 1)
NOVORYTOVÁ J.
14:05–15:35
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:05–15:35 Jana NOVORYTOVÁ Velký sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů