Dialogické jednání s vnitřním partnerem 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EDB1 Z 3 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana PÁRTLOVÁ, Eva SLAVÍKOVÁ, Václav TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Dialogické jednání s vnitřním partnerem je psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil.

U většiny může být:

Forma studia

Seminář individuálního zkoušení ve skupině.

Předpoklady a další požadavky

Kreativní předpoklady, schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Psychosomatická disciplína, jejímž tvůrcem je prof. Ivan Vyskočil. Základem je zkušenost a zakoušení stran jednání (mluvení, hraní) sám se sebou (s vnitřním partnerem) zpravidla o samotě - samomluvy, samohry. Jde o to, učit se a naučit se podobně autentické, spontánní, hrající a souhrající jednání (chování a prožívání) produkovat veřejně, v situaci „veřejné samoty“ (Stanislavskij), za přítomnosti a pozornosti „diváků“. V situaci, kdy „jako kdyby“ druzí, diváci, při tom nebyli, s vyloučením zejména zrakového a taktilního kontaktu.

Doporučená nebo povinná literatura

Artaud, Antonin: The Theater and It’s Double. New York: Grove Press 1997.

Berne, Eric: Game People Play. London: Penguin Books Ltd. 2016.

Brook, Peter: The Empty Space. New York: Simon and Schuster 1996.

Buber, Martin: I and Thou. Eastford: Martino publishing 2010.

Caillois, Roger: Man, Play and Games. Illionis: University of Illionis Press 2001.

Donnellan, Declan: The Actor and the Target. London: Nick Hern Books 2005.

Fink, Eugen: The Oasis of Happiness: Toward an Ontology of Play, Yale French Studies No. 41, Game, Play, Literature: Yale University Press. 1968. p. 19–30.

Goffman, Erving: The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburg: University of Edinburg 1956.

Huizinga, Johan: Homo Ludens: A Study of the Play-element in Culture. Boston, MA: The Beacon Press, 1950 (first published 1944).

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány především na základě vlastního zkoušení v hodinách dialogického jednání. Podmínkou úspěšného absolvování předmětu jsou také dvě písemné reflexe za semestr. Předpokládá se rovněž seznámení s doporučenou literaturou.

Poznámka

Předmět je možno studovat v českém i anglickém jazyce.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů