Úvod do autorského herectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EUA Z 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude mít základní vhled do oboru a bude rozumět základním principům a kontextuálním souvislostem.

Forma studia

Setkání s kmenovými pedagogy katedry formou přednášek a diskusí, zejména s jejími profesory a docenty (Vyskočil, Rut, Pilátová, Hančil, Čunderle, Slavíková).

Předpoklady a další požadavky

Zájem o obor.

Obsah kurzu

Úvod do teorie a historie oboru herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Doporučená nebo povinná literatura

Donnellan, Declan: The Actor and the Target: New Edition. London: Theatre Communications Group 2006.

Čunderle, Michal and Komlosi, Alexander: Ivan Vyskočil: A Life Commitment to the Alternative, in Slavic and East European performance, Volume 31, No1. Spring 11, s. 63.

Čunderle, Michal, Komlosi, Alexander and Zich, Jan: Ivan Vyskočil – A portrait.

Internal material of the department, 2010.

Hořínek, Zdeněk: The Non-theatre of Ivan Vyskočil, Czech + Slovak theatre, November 1997, No. 6, s. 5–11.

Vyskočil, Ivan and company: (Inter)acting with the inner partner. (Edited by Michal Čunderle and Alex Komlosi), Czech translated by Alexander Komlosi. Praha: Brkola 2011.

The Landscape of a Life – film by Pavel Kolaja – a portrait of Professor Ivan Vyskočil, 2009.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne na základě diskusí pedagoga se studenty a (popř.) krátké seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů