Seminář teorie pohybu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ESB Z 2 18S anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. Funkční propojení teorie oboru s praxí absolvovanou v předmětech Výchova k pohybu I a II a Tělo v pohybu I a II.
 2. Pojmenování témat lekcí absolvovaných v předmětech Výchova k pohybu I a II a Tělo v pohybu I a II.
 3. Reflexe časové souslednosti vybraných témat.
 4. Společná analýza struktury lekcí z hlediska pedagogiky.

Seminář probíhá v českém a anglickém jazyce.

Forma studia

Celkem 12 vyučovacích hodin výuky uskutečněné ve dvou blocích. Dva hostující pedagogové a interní pedagog oboru.

Předpoklady a další požadavky

 1. Schopnost analýzy a reflexe.
 2. Základní orientace v doporučené literatuře.
 3. Kreativní předpoklady.

Obsah kurzu

 1. Skupinová i individuální reflexe absolvované praxe, témat.
 2. Základy teorie oboru- výběr z doporučené literatury.
 3. Rozbor struktury vybraných lekcí.
 4. Individuální tvorba konkrétní lekce.

Doporučená nebo povinná literatura

ČECHOV, Michail: O herecké technice. Praha: Divadelní ústav 1996.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila.: Nauka o pohybu. Praha: Orbis 1980.

KRÖSCHLOVÁ, Eva: Jevištní pohyb. Praha: AMU 2002.

KRÖSCHLOVÁ, Eva: Ladění- psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: AMU 2003.

LECOQ, Jacques: Theatre of Movement and Gesture. ISBN-13: 978-0415359443.

LECOQ, Jacques: The Moving Body- Teaching Creative Theatre. ISBN-13: 9780878301416.

TURBA, Ctibor: Cirkus Alfred. Praha: Divadlo Alfred 2006.

HODGE, Alison, ed.: Twentieth Century Actor Training, Routledge, 2007, ISBN: 978-0-415-19452-5.

BARBA, E., SAVARESE, N. and col: A Dictionary of Theatre Anthropology, Routledge, 1999, ISBN: 0-415-05308-0.

ZARRILLI, P.: Psychophysical Acting, an intercultural approach after Stanislavski, London, Routledge, 2009, ISBN: 978-0-415-33457-0 (hb).

NEWLOVE, Jean: Laban for Actors and Dancers, London, Routledge, 1993, ISBN: 9781854591609.

COOPER, Ann, ed: Taken by surprise, A dance improvisation reader, Middletown Wesleyan University Press, 2003, ISBN: 0-8195-6648-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

 1. Prezence na celém semináři.
 2. Zaujetí a osobní invence.
 3. Samostatná tvorba jedné konkrétní lekce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů