Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EHZ2 zkouška 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět „Autorské herectví“ vychází ze zkušeností s Dialogickým jednáním s vnitřním partnerem a je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní / autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty k jejich pozdějšímu samostatnému rozvíjení. Neklade si za cíl připravit studenty k profesionální herecké práci.

Postupy:

  1. Dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.říprava klausurního představení.

Výsledky učení

Cílem základního dvousemestrálního kursu je:

  1. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  2. Uvědomit jej o procesu zkoušení a prezentace autorské tvorby tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své látce pracovat v souhře s ostatními.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: obecná znalost principů autorské tvorby a zkušenost z dialogického jednání, přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu, kreativní předpoklady.

Korekvizity: kreativní předpoklady, studium dialogického jednání, studium řečového jednání respektive přednesu, studium jevištního pohybu.

Literatura

Čechov, M. O herecké technice. Přeložila Zoja Oubramová. Praha: Divadelní fakulta AMU: Institut umění - Divadelní ústav,1996.

Stanislavskij, K.S. Moje výchova k herectví, [Díl I.], Z deníku hereckého adepta. Přeložil Jaroslav Hulák. 1.vydání. Praha: Athos, 1946.

Donnellann, D. Herec a jeho cíl. Přeložil Julek Neumann. Praha: Brkola, 2007.

Brook, P. Prázdný prostor. Přeložil Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988.

Barba, E. a Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Překlad Jan Hančil, Dana Kalvodová, Jitka Sloupová, Nina Vangeli.Praha: Nakladatelství Lidové noviny : Institut umění - Divadelní ústav, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % z umělecké kvality výkonu na klasurním představení.

Webová stránka předmětu

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pro-studenty/studijni-materialy/40/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pro-studenty/studijni-materialy/39/

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů