Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EHZ2 zkouška 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jan HANČIL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ČECHOVÁ, Kateřina DAŇKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem základního dvousemestrálního kursu je:

  1. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu).
  2. Uvědomit jej o procesu zkoušení a prezentace autorské tvorby tak, aby dokázal vědomě a samostatně na své látce pracovat v souhře s ostatními.

Forma studia

Kontaktní výuka formou tvůrčího semináře - tvůrčí dílny, která kombinuje dramaturgickou a hereckou práci. Součástí je též řízený dialog, samostatná četba, analýzy textů atd.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: obecná znalost principů autorské tvorby a zkušenost z dialogického jednání, přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu, kreativní předpoklady.

Korekvizity: kreativní předpoklady, studium dialogického jednání, studium řečového jednání respektive přednesu, studium jevištního pohybu.

Obsah kurzu

Předmět „Autorské herectví“ vychází ze zkušeností s Dialogickým jednáním s vnitřním partnerem a je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní / autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty k jejich pozdějšímu samostatnému rozvíjení. Neklade si za cíl připravit studenty k profesionální herecké práci.

Postupy:

  1. Dramaturgická příprava,
  2. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
  3. aktivní analýza situací,
  4. skladba a příprava klausurního představení.říprava klausurního představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Čechov, M. O herecké technice. Přeložila Zoja Oubramová. Praha: Divadelní fakulta AMU: Institut umění - Divadelní ústav,1996.

Stanislavskij, K.S. Moje výchova k herectví, [Díl I.], Z deníku hereckého adepta. Přeložil Jaroslav Hulák. 1.vydání. Praha: Athos, 1946.

Donnellann, D. Herec a jeho cíl. Přeložil Julek Neumann. Praha: Brkola, 2007.

Brook, P. Prázdný prostor. Přeložil Alois Bejblík. Praha: Panorama, 1988.

Barba, E. a Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Překlad Jan Hančil, Dana Kalvodová, Jitka Sloupová, Nina Vangeli.Praha: Nakladatelství Lidové noviny : Institut umění - Divadelní ústav, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % z umělecké kvality výkonu na klasurním představení.

Webová stránka předmětu

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pro-studenty/studijni-materialy/40/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/pro-studenty/studijni-materialy/39/

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T320
Učebna

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
DAŇKOVÁ K.
09:30–12:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:30–12:30 Kateřina DAŇKOVÁ Učebna
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů