Filosofická propedeutika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EFO2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Filosofická propedeutika 2 se zaměřuje na filosofii dialogu a filosofickou antropologii a seznamuje zejména s fenomenologicky, hermeneuticky a dialogicky laděnými filosofiemi.

  1. Řeč jako zkušenost světa.
  2. Intuice versus jazyk a jeho možnosti.
  3. Já-Ty, Já-Ono.
  4. Filosoficko-antropologické aspekty herectví.

Výsledky učení

Seznámit posluchače s filosofickým myšlením zvláště v kontextu filosofie hry, herectví, divadla a filosofie tělesnosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

H. G. Gadamer, Truth and Method (second, revised edn, trans. Revisions J. Weinsheimer and D. G. Marshall) New York: Continuum, 1995. (first published 1960) Part: Ontology of Play

E. Fink,The Oasis of Happiness: Toward an Ontology of Play, Yale French Studies No. 41, Game, Play, Literature: Yale University Press. 1968. p. 19-30.

D. Winnicot, Playing and Reality, London and New York: Routledge, 2005. (first published 1971) 

J. Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play-element in Culture. Boston, MA:The Beacon Press, 1950 (first published 1944) 1-49

F. Nietzsche, So spoke Zarathustra, Dover, 1999. (selected stories)

F. Nietzsche, Untimely meditation, Cambridge University Press, 1997. (Part: On Use and Abuse of History for Life)

F. Nietzsche, The Birth of Tragedy, Penguin, 1993. (first three chapters)

M. Buber, I and Thou, Martino publishing, 2010. (first section)

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udíleny na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů