Experimentální herecká propedeutika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EEX zápočet 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Tento předmět vychází a navazuje na disertační projekt Maryanny Kozak (název: „Pokus o uvedení a aplikaci metody práce Nikolaje V. Děmidova v předmětu herecké propedeutiky“ na Katedře autorské tvorby a pedagogiky).

Obsahem těchto setkání bude seznámit studenty s osobností a školou Nikolaje V. Děmidova a společně diskutovat a reflektovat jejich zkušenost.

Výsledky učení

Tento předmět vychází a navazuje na disertační projekt Marianny Kozak (název: „Pokus o uvedení a aplikaci metody práce Nikolaje V. Děmidova v předmětu herecké propedeutiky“ na Katedře autorské tvorby a pedagogiky).

Obsahem těchto setkání bude seznámit studenty s osobností a školou Nikolaje V. Děmidova a společně diskutovat a reflektovat jejich zkušenost.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Důležitou součásti jsou časté písemné reflexe studentů pomáhající k zvědomování a upřesňování principů objevených v rámci cvičení a zkoušení.

Dalším podstatným faktorem kurzu není pouze připravování studentů k případnému vystupování na jevišti, ale také pochopení samotného fenoménu herectví. V souladu s tím mají studenti za povinnost sledovat na ploše semestru jeden konkrétní jimi zvolený herecký výkon v rámci libovolné inscenace, na jejíchž jednotlivých představeních si všímají rozdílů vznikajících v závislosti na proměnných okolnostech (místo konaní, čas konání, složení

publika atd.).

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů