Úvod do autorského herectví 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202UAH1 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Úvod do teorie a historie oboru herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Výsledky učení

Student bude mít základní vhled do oboru a bude rozumět základním principům a kontextuálním souvislostem.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o obor.

Literatura

SBORNÍKY KATEDRY A ÚSTAVU (chronologicky):

DALŠÍ:

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne na základě diskusí pedagoga se studenty a krátké seminární práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů