Úvod do autorského herectví 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202UAH1 Z 2 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Jan HANČIL, Jana PILÁTOVÁ, Přemysl RUT, Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude mít základní vhled do oboru a bude rozumět základním principům a kontextuálním souvislostem.

Forma studia

Setkání s kmenovými pedagogy katedry formou přednášek a diskusí, zejména s jejím profesory a docenty (Vyskočil, Rut, Pilátová, Hančil, Čunderle, Slavíková).

Předpoklady a další požadavky

Zájem o obor.

Obsah kurzu

Úvod do teorie a historie oboru herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku.

Doporučená nebo povinná literatura

SBORNÍKY KATEDRY:

Dialogické jednání jako otevřená otázka (ed. Vyskočilová, Eva). Praha: AMU 1997. ISBN 80-85883-29-5

Psychosomatický základ veřejného vystupování (ed. Slavíková, Eva - Vyskočilová, Eva). Praha: AMU 2000. ISBN 80-85883-50-3

Hic sunt leones /o autorském herectví/ (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2003. ISBN 80-7331-001-5

Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2006. ISBN 80-7331-060-0

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas (ed. Čunderle, Michal - Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2006. ISBN 80-7331-074-0

Psychosomatika & Pohyb

(ed. Čunderle, Michal - Kratochvílová, Zdenka - Malaníková, Hana - Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2008. ISBN 978-80-7331-135-3

Osobnostní herectví, osobnostní učitelství

(ed. Malaníková, Hana - Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2010. ISBN 978-80-7331-194-0

Autor - autorství

(ed. Čunderle, Michal - Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU 2010. ISBN 978-80-7331-187-2

DALŠÍ:

Ivan Vyskočil a kol: Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Brno: JAMU 2005. ISBN 80-86928-02-0. Nebo: Totéž: Praha: Brkola 2012. ISBN 978-80-905152-5-3

Kol.: Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi. Praha: NAMU 2011. ISBN 978-80-7331-193-3

Čunderle, Michal - Roubal, Jan: Hra školou: dvakrát o Ivanu Vyskočilovi. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon 2001. ISBN 80-902482-5-X

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení proběhne na základě diskusí pedagoga se studenty a krátké seminární práce.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů