Filosofická propedeutika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202FPD2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jan PUC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan PUC

Obsah

Kurz je členěn podle textů zadaných na jednotlivé hodiny. Postupně se budeme zabývat těmito autory a tématy:

  1. Dan Zahavi & Shaun Gallagher: tělesný základ prostoru, tělo a prostředí;
  2. Drew Leder: vnitřní zkušenost těla během pohybu, tělesné dovednosti;
  3. Mark Johnson: tělesnost jazyka, metafora;
  4. Thomas Fuchs: tělesná paměť;
  5. Peter Levine: tělesně založené léčení traumatu;
  6. Julien Deonna & Fabrice Teroni: tělesná povaha emocí;
  7. Iris M. Young: ženský a mužský přístup k tělesnému pohybu;
  8. Carl Jung: technika aktivní imaginace;
  9. Ernest Hartmann: povaha a funkce snů.

Výsledky učení

Cílem kurzu je seznámit posluchače s tělesným přístupem k vybraným aspektům zkušenosti, tak jak se rozvinul především na půdě fenomenologické filozofie. Kurz je doplněn několika exkurzemi k psychoanalytickému pojetí imaginace. Ambicí kurzu je poskytnout studentům prostředky k promýšlení vlastní umělecké a estetické zkušenosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

BERNE, E. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 33–38, 53–70.

FINK, E. (1992). Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 5–34.

FREUD, S. (1999a). Básník a vytváření fantazií. In: Spisy z let 1906–1909. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 167–177.

FREUD, S. (1999b). Mimo princip slasti. In: Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920–1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 14–17.

GADAMER, H.-G. (2010). Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 103–110.

HUIZINGA, J. (1971). Homo Ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta, 7–32.

PIAGET, J. (1999). Play, Dreams, and Imitation in Childhood. London: Routledge, 161–168.

ROUBAL, J. (1999). Ludická koncepce nedivadla Ivana Vyskočila. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Philosophica – Aesthetica, 18, 33–52.

SEGAL, H. (2003). Imagination, play and art. In: Steiner, R. (ed.) Unconscious Phantasy. London, New York: Karnac, 211–221.

WINNICOTT, D. W. (2018). Hraní a realita. Praha: Portál, 61–78.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky udělení zkoušky jsou pravidelná a aktivní účast na hodinách, vypracování referátu na jednu hodinu a přednáška na závěrečném kolokviu, příp. písemná práce.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R407a
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
PUC J.
09:20–10:50
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:20–10:50 Jan PUC Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů