Filosofická propedeutika 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202FPD2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan PUC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače s filosofickým myšlením zvláště v kontextu filosofie hry, herectví, divadla a filosofie tělesnosti.

Forma studia

Přednášky, analýza textů, moderovaná diskuse, čtení.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Filosofická propedeutika 2 se zaměřuje na filosofii dialogu a filosofickou antropologii a seznamuje zejména s fenomenologicky, hermeneuticky a dialogicky laděnými filosofiemi.

  1. Řeč jako zkušenost světa.
  2. Intuice versus jazyk a jeho možnosti.
  3. Já-Ty, Já-Ono.
  4. Filosoficko-antropologické aspekty herectví.

Doporučená nebo povinná literatura

Gadamer, Hans-Georg: Člověk a řeč. Praha 1999.

Bergson, Henri, Myšlení a pohyb. Praha, 2003.

Buber, Martin: Já a ty. Praha 2005

Plessner, Helmuth: Mit anderen Augen. Aspekte einer philosophischen Anthropologie. Stuttgart, 1982.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udíleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R312
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
PUC J.
09:20–10:50
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:20–10:50 Jan PUC Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů