Práce s veršem 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202PRV2 Z 2 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Markéta POTUŽÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení smyslu i struktury při interpretaci různých typů veršů (alexandrin, blankvers atd.) a různých básnických forem (sonet, villonská balada atd.).

Forma studia

Individuální výuka podle potřeby, nejméně 30 (45) min. týdně.

Předpoklady a další požadavky

Předmět navazuje na Výchovu k řeči, předpokládá absolvování aspoň 2 semestrů, počítá se samostatnou domácí přípravou.

Obsah kurzu

Podle potřeb a zkušeností jednotlivých studentů se budeme zabývat veršovanými texty od „jednodušších“ (opřených o příběh) po „složitější“ (bez fabulační opory). Pokusíme se objevovat motorické dění (Jan Mukařovský) ve verši jednotlivých básníků a najít v samotném básnickém textu pokyny pro interpretaci.

Doporučená nebo povinná literatura

BRUKNER, Josef - FILIP, Jiří. Větší poetický slovník. Československý spisovatel, Praha 1968

DVOŘÁK, Miloš. Zvuk a slovo (in Několik znamení času, Votobia, Olomouc - Třebíč - Brno 1993

FRYNTA, Emanuel. K čemu je verš (in Zastřená tvář poezie, Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1993 nebo Torst, Praha 2013)

MUKAŘOVSKÝ, Jan. O motorickém dění v poezii. Odeon, Praha 1985

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet (klasifikace) na základě práce během semestru a zvládnutí interpretace textu při klauzurách.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů