Tisk studijního plánu

Studijní plán HATP - Autorské herectví (M.A.) – 1. ročník

Studijní specializace: Autorské herectví
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace 202APN1 ZK 3 2T
Autorské čtení 202AUN1 Z 2 2T 202AUN2 Z 2 2T
Dialogické jednání a jeho pedagogika 202DPN1 Z 2 2T 202DPN2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 4 7
Povinné předměty
Individuální hlasová výchova 202ILM1 Z 2 1T 202ILM2 ZK 2 1T
Interpretační seminář 202ISE1 Z 2 2T 202ISE2 ZK 2 2T
Tělo v pohybu 202TPH1 Z 2 2T 202TPH2 Z 2 2T
Výchova k řeči 202VRM1 Z 2 1T 202VRM2 ZK 2 1T
Výchova k vědomému pohybu 202VVO1 Z 2 2T 202VVO2 ZK 2 2T
Autorská prezentace 3 202APN0 ZK 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 13 10
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Předměty specializace: Povinně volitelné předměty A V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 25 kreditů
Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Povinně volitelné předměty KTK V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Předměty specializace: Povinně volitelné předměty A [202HATPNS3]

202HATPNS3 # Specializace: Autorské herectví

Předměty specializace: Povinně volitelné předměty B [202HATPNS4]

Specializace: Autorské herectví

Volitelné předměty oborové [202HATPNS7]

Specializace: Autorské herectví

Volitelné předměty oborové (nabídka AP) [202HATPNS9]

Výuka v angličtině

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Seminář k diplomové práci (202SDM) PZ Diplomovou prací
Autorská prezentace 1 (202APN1) PZ Absolventským výkonem
Autorská prezentace 2 (202APN2) PZ Absolventským výkonem
Divadlo v české kultuře 1 (207DCK1) ZT Autorské divadlo (S202NADS1)
Divadlo v české kultuře 2 (207DCK2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 (207DZA1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 (207DZA2) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 (207DZB1) ZT
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 (207DZB2) ZT
Interpretační seminář 1 (202ISE1) ZT
Interpretační seminář 2 (202ISE2) ZT
Interpretační seminář 3 (202ISE3) ZT
Interpretační seminář 3 (202INS3) ZT
Interpretační seminář 4 (202ISE4) ZT
Interpretační seminář 4 (202INS4) ZT
Úvod do autorského herectví 1 (202UAH1) ZT
Úvod do autorského herectví 1 (202UDA1) ZT
Úvod do autorského herectví 2 (202UAH2) ZT
Autorské čtení 1 (202AUN1) PZ Psychosomatické disciplíny (S202NPDS1)
Autorské čtení 2 (202AUN2) PZ
Autorské čtení 3 (202AUN3) PZ
Autorské čtení 4 (202AUN4) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 1 (202DPN1) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 2 (202DPN2) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 (202DPN3) PZ
Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 (202DPN4) PZ
Filosofická propedeutika 1 (202FPD1) PZ
Filosofická propedeutika 1 (202FPN1) PZ
Filosofická propedeutika 2 (202FPD2) PZ
Filosofická propedeutika 2 (202FPN2) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 (202HDG1) PZ
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 (202HDG2) PZ
Herecká tvorba 1 (202HTA1) PZ
Herecká tvorba 2 (202HTA2) PZ
Individuální hlasová výchova 1 (202ILM1) PZ
Individuální hlasová výchova 2 (202ILN2) PZ
Individuální hlasová výchova 2 (202ILM2) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 1 (202IHN1) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 1 (202HVS1) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 2 (202IHN2) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 2 (202HVS2) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 3 (202IHN3) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 3 (202HVS3) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 4 (202IHN4) PZ
Individuální hlasová výchova před skupinou 4 (202HVS4) PZ
Proměny autorství (202PRN) PZ
Tělo v pohybu 1 (202TPH1) PZ
Tělo v pohybu 2 (202TPH2) PZ
Tělo v pohybu 3 (202TPH3) PZ
Tělo v pohybu 3 (202TPB3) PZ
Tělo v pohybu 4 (202TPH4) PZ
Tělo v pohybu 4 (202TPB4) PZ
Úvod do psychologie 1 (202UPN1) PZ
Úvod do psychologie 1 (202UPG1) PZ
Úvod do psychologie 2 (202UPN2) PZ
Úvod do psychologie 2 (202UPG2) PZ
Výchova k řeči 1 (202VRM1) PZ
Výchova k řeči 2 (202VRM2) PZ
Výchova k řeči 3 (202VRM3) PZ
Výchova k řeči 4 (202VRM4) PZ
Výchova k vědomému pohybu 1 (202VVO1) PZ
Výchova k vědomému pohybu 2 (202VVO2) PZ
Výchova k vědomému pohybu 3 (202VVO3) PZ
Výchova k vědomému pohybu 3 (202VPN3) PZ
Výchova k vědomému pohybu 4 (202VVO4) PZ
Výchova k vědomému pohybu 4 (202VPN4) PZ