Seminář k diplomové práci

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202SDM Z 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Eva SLAVÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva SLAVÍKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Připravit studenta k napsání diplomové práce, ať už bakalářské či magisterské, zejména pokud jde o hledání tématu, užití příslušné metodologie a obsahové i formální náležitosti.

Forma studia

Pravidelný seminář založený zejména na prezentaci a reflexi témat budoucích diplomových prací.

Předpoklady a další požadavky

Jediným předpokladem, kromě absolvování cesty studiem až sem, je schopnost hledat a formulovat téma závěrečné práce.

Obsah kurzu

Zpravidla tři kolečka, během nichž frekventanti představují nejprve tipy témat svých budoucích DP, poté již vybrané téma a nakonec v ideálním případě dojde na čtení vznikajícího textu.

Doporučená nebo povinná literatura

Individuální dle příslušného tématu DP.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a prezence (75%), ve výjimečných a odůvodněných případech na základě zvláštní seminární práce.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
SLAVÍKOVÁ E.
10:30–12:00
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:30–12:00 Eva SLAVÍKOVÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů