Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202HDG2 zkouška 4 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět „Herectví na základě dialogického jednání“ je úvodem do herectví v jeho autorském aspektu, tedy nikoli pouze hraní rolí, ale herectví jako hry a tvorby. Důraz je kladen na vnímání partnera, týmovost tvorby a na osobnostní / autorský vklad. Předpokládá se též schopnost autorského psaní a dramaturgické tvorby. Předmět vede k pochopení principů a navádí studenty na jejich pozdější samostatné rozvíjení. Neklade si za cíl připravit studenty k profesionální herecké práci.

 1. Herecká cvičení zaměřená na psychosomatiku (tělové vnímání, rozvíjení citlivosti na podněty vnitřní i vnější),
 2. herecká a prostorová cvičení zaměřená na spolupráci s partnerem a skupinou (tělové vnímání, rozvíjení citlivosti na podněty partnera a kolektivu, komunikace, situačnost),
 3. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
 4. dramaturgie autorského tématu / textu a jeho provedení,
 5. skladba a příprava klauzurního vystoupení.

Rozvíjené schopnosti:

Postup:

 1. herecká cvičení zaměřená na psychosomatiku (tělové vnímání, rozvíjení citlivosti na podněty vnitřní i vnější),
 2. herecká a prostorová cvičení zaměřená na spolupráci s partnerem a skupinou (tělové vnímání, rozvíjení citlivosti na podněty partnera a kolektivu, komunikace, situačnost),
 3. analýza osobních a osobnostních témat a jejich zpracování,
 4. dramaturgie autorského tématu / textu a jeho provedení,
 5. skladba a příprava klauzurního vystoupení.

Výsledky učení

Cílem Základního dvou semestrálního kursu je

 1. Rozvinout citlivost studenta k tělovému impulsu, rozvinout jeho improvizační, charakterizační a prezentační schopnost.
 2. Uvědomit studenta o možnostech hereckého projevu (zacílenosti, konkrétnosti, skladebnosti, komunikativnosti projevu) se zřetelem k principům dialogického jednání.
 3. Uvědomit jej o principech skupinové herecké souhry tak, aby dokázal vědomě a samostatně rozvíjet své téma v souhře s ostatními.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: obecná znalost principů autorské tvorby a zkušenost z dialogického jednání, přednesu, řečového jednání, hlasové tvorby a jevištního pohybu, kreativní předpoklady.

Korekvizity: kreativní předpoklady, studium dialogického jednání, studium řečového jednání respektive přednesu, studium jevištního pohybu.

Literatura

BARBA, Eugenio a SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Přeložil Jan Hančil et alii. 1. vyd. Praha: NLN, 2000.

BROOK, Peter. Prázdný prostor. Přeložil Alois Bejblík. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988.

ČECHOV, Michail. Hercova cesta a O herecké technice. Přeložila Zoja Oubramová. 1. společné vyd. Praha: KANT, 2017.

DONNELLAN, Declan. Herec a jeho cíl. Přeložil Julek Neumann. 1. vyd. Praha: Brkola, 2007.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: vize, metody a techniky herectví 20. století. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2000.

HYVNAR, Jan. O českém dramatickém herectví 20. století. 1. vyd. Praha: KANT, 2008.

JOUVET, Louis. Nepřevtělený herec. Přeložila Eva Uhlířová. 1. vyd. Praha: Orbis, 1967.

LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. Do slovenštiny přeložili Anna Grusková a Elena Diamantová. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2007.

MUSILOVÁ, Martina. Fauefekt: vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. 1. vyd. Praha: Brkola a NAMU, 2010.

RUT, Přemysl a Čunderle, Michal (eds.). Nedivadlo Ivana Vyskočila. 2. rozšířené vyd. Praha: Brkola, 2016 (1. vyd. 1996).

STANISLAVSKIJ, Konstantin Sergejevič. Moje výchova k herectví. Přeložil Jaroslav Hulák. 1. vyd. Praha: Athos, 1946.

TAIROV, Alexandr. Odpoutané divadlo. Přeložila Alena Morávková. 1.vyd. Praha: NAMU, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Během semestru se vyžaduje samostatná četba, průběžná příprava dílčích zadání, samostatné zkoušení rozpracovaných situací.

Celkové hodnocení se skládá z 50 % z hodnocení aktivity na cvičeních, 30 % z autorského vkladu a 20 % umělecké kvalitě výkonu na klasurním představení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů