Předměty specializace: Povinně volitelné předměty A

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
202FPD1 Filosofická propedeutika 1 česky Út
09:20–10:50
Učebna
Z 1 2T
202FPD2 Filosofická propedeutika 2 česky ZK 2 2T
202HDG1 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 1 česky St
10:30–13:30
Učebna
Z 4 4T
202HDG2 Herecká propedeutika na základě dialogického jednání 2 česky ZK 4 4T
202HTA1 Herecká tvorba 1 česky Z 4 4T
202HTA2 Herecká tvorba 2
 
česky ZK 4 4T Předmět není vypsán
202IHN1 Individuální hlasová výchova před skupinou 1 česky Út
12:15–13:45
Učebna
Z 2 2T
202IHN2 Individuální hlasová výchova před skupinou 2 česky ZK 2 2T
202IHN3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 česky Čt
13:30–15:00
Učebna
Z 2 2T
202IHN4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 česky ZK 2 2T
202ISE3 Interpretační seminář 3 česky Z 2 2T
202ISE4 Interpretační seminář 4 česky ZK 2 2T
202PRN Proměny autorství česky ZK 3 2T
202TPH3 Tělo v pohybu 3 česky
09:25–10:55
Malý sál
Z 2 2T
202TPH4 Tělo v pohybu 4 česky Z 2 2T
202VVO3 Výchova k vědomému pohybu 3 česky St
15:30–17:00
Velký sál
Z 2 2T
202VVO4 Výchova k vědomému pohybu 4 česky ZK 2 2T
202VRM3 Výchova k řeči 3 česky Z 3 1T
202VRM4 Výchova k řeči 4 česky ZK 3 1T
202UDA1 Úvod do autorského herectví 1 anglicky, česky Út
17:30–19:00
Učebna
Z 1 2PT
202UPN1 Úvod do psychologie 1 česky Čt
16:00–17:30
Učebna
Z 1 2T
202UPN2 Úvod do psychologie 2 česky ZK 2 2T