Filosofická propedeutika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202FPD1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan PUC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan PUC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem kurzu je seznámit posluchače s klasickými koncepcemi her a hraní v humanitních vědách. Ambicí kurzu je poskytnout studentům prostředky k promýšlení vlastní herní a umělecké zkušenosti, včetně otevřené dramatické hry, kterou zažívají během dialogického jednání s vnitřním partnerem.

Forma studia

přednáška, analýza textů, moderovaná diskuse, domácí četba, písemná reflexe

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Kurz je členěn podle textů zadaných na jednotlivé hodiny. Těžiště kurzu leží ve filozofii a psychoanalýze. Postupně se budeme zabývat těmito autory a tématy:

  1. Jan Roubal: hra jako princip nedivadla Ivana Vyskočila;
  2. Johan Huizinga: hra jako zdroj kultury, vymezení hry, hra a náboženství;
  3. Sigmund Freud: dětská hra a bdělé snění, hra jako způsob zvládání traumatu;
  4. Hanna Segal: bdělé snění a umělecká imaginace, útěk do fantazie a oprava skutečnosti fantazií;
  5. Donald W. Winnicott: terapeutická funkce hraní;
  6. Eric Berne: hra jako duševní obrana;
  7. Jean Piaget: dělení dětských her, dětské myšlení a symbolická hra
  8. Hans-Georg Gadamer: pasivita, medialita a responzivita hraní
  9. Eugen Fink: (bez)účelnost hry, hra a štěstí

Doporučená nebo povinná literatura

BERNE, E. (2011). Jak si lidé hrají. Praha: Portál, 33–38, 53–70.

FINK, E. (1992). Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 5–34.

FREUD, S. (1999a). Básník a vytváření fantazií. In: Spisy z let 1906–1909. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 167–177.

FREUD, S. (1999b). Mimo princip slasti. In: Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920–1924. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 14–17.

GADAMER, H.-G. (2010). Pravda a metoda I. Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 103–110.

HUIZINGA, J. (1971). Homo Ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta, 7–32.

PIAGET, J. (1999). Play, Dreams, and Imitation in Childhood. London: Routledge, 161–168.

ROUBAL, J. (1999). Ludická koncepce nedivadla Ivana Vyskočila. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Philosophica – Aesthetica, 18, 33–52.

SEGAL, H. (2003). Imagination, play and art. In: Steiner, R. (ed.) Unconscious Phantasy. London, New York: Karnac, 211–221.

WINNICOTT, D. W. (2018). Hraní a realita. Praha: Portál, 61–78.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky udělení zápočtu za zimní semestr jsou pravidelná a aktivní účast na hodinách a vypracování referátu na jednu hodinu.

Webová stránka předmětu

https://classroom.google.com/c/MTgxOTkzMzg2NTMx?cjc=hfiix55

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R407
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
PUC J.
09:20–10:50
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:20–10:50 Jan PUC Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů