Filosofická propedeutika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202FPD1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jan PUC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan PUC

Obsah

Kurz je členěn podle textů zadaných na jednotlivé hodiny. Postupně se budeme zabývat těmito tématy:

•Co je to hra? Definice hry.

•Postavení hry v životě. Zdařilý život a hra.

•Klasifikace her.

•Dětské hry

•Zvířecí hry

•Hra a imaginace.

•Funkce hraní a her – v osobním a kulturním ohledu

•Psychoanalýza hry

Výsledky učení

Cílem kurzu je seznámit posluchače s klasickými koncepcemi her a hraní v humanitních vědách. Ambicí kurzu je poskytnout studentům prostředky k promýšlení vlastní herní a umělecké zkušenosti, včetně otevřené dramatické hry, kterou zažívají během dialogického jednání s vnitřním partnerem.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Aristotelés: Etika Nikomachova

Caillois, R. (1998). Hry a lidé. Praha: Ypsilon.

Fink, E. (1992). Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 5–34.

Huizinga, J. (1971). Homo Ludens. O původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta, 7–32.

Kučera, M. (2017). Pud u Freuda. Praha: Karolinum Press.

Opie, I., & Opie, P. (1969). Children’s games in street and playground. Oxford, MA: Oxford University Press.

Piaget, J. (1999). Play, Dreams, and Imitation in Childhood. London: Routledge, 161–168.

Spinka, M, Newberry, R, C, Bekoff, M. (2001). Mammalian play: training for the unexpected. The Quarterly Review of Biology, 76(2), 141–68.

Suits, B. (1978/2005). The Grasshopper: Games, Life and Utopia. Broadview Press.

Sutton-Smith, B. (1997). The Ambiguity of Play. Harvard: Harvard University Press.

Winnicott, D. W. (2018). Hraní a realita. Praha: Portál, 61–78.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky udělení zápočtu za zimní semestr jsou pravidelná a aktivní účast na hodinách a vypracování referátu na jednu hodinu.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R407a
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
PUC J.
09:20–10:50
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:20–10:50 Jan PUC Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů